Subsidies en fondsen voor Pastoraat

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie maatschappelijke projecten ouderenzorg, kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs, pastoraat en cultuur

    Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten, met name op het gebied de ouderenzorg, kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs, pastoraat en cultuur. In bijzondere gevallen kunnen ook projecten in ontwikkelingslanden ondersteund worden. Voor het realiseren van deze doelstelling beschikt de subsidieverstrekker over twee fondsen, met een giftenpot en een stimuleringsfonds....