Subsidies en fondsen voor Aankoop grond

  1. Subsidies

    Subsidie aankoop grond voor duurzaam natuurbeheer

    Subsidie voor de aankoop van gronden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), een samenhangend netwerk van natuurbeschermingsgebieden van (in- ter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. In de meeste gevallen zal het gaan om landbouwgrond die wordt omgezet in natuurgrond, maar ook subsidie voor de aankoop van bestaande natuur is in beginsel...