Subsidies en fondsen voor Apps

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor beeldende kunst, podiumkunsten, erfgoed, creatieve industrie en archieven

    Subsidie voor projecten die de zichtbaarheid vergroten van delen van onze geschiedenis waar verschillende perspectieven een sterkere rol in verdienen, vooral als ze in de samenleving van nu tegenstrijdige emoties van trots en pijn oproepen, zoals het koloniaal- en slavernijverleden. De subsidie is bestemd voor publiekstoegankelijke organisaties op het gebied van de beeldende kunst,...