Subsidies en fondsen voor Apps

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor beeldende kunst, podiumkunsten, erfgoed, creatieve industrie en archieven

    Subsidie voor projecten die de zichtbaarheid vergroten van delen van onze geschiedenis waar verschillende perspectieven een sterkere rol in verdienen, vooral als ze in de samenleving van nu tegenstrijdige emoties van trots en pijn oproepen, zoals het koloniaal- en slavernijverleden. De subsidie is bestemd voor publiekstoegankelijke organisaties op het gebied van de beeldende kunst,...

  2. Subsidies

    Subsidie voor gezondheidswetenschappers

    Subsidie voor onderzoekers voor het ontwikkelen van onderzoeksmethoden die op korte tot middellange termijn passend bewijs kunnen leveren voor de effectiviteit van e-health programma’s en toepassingen voor preventie. Belangrijk is dat er hierbij inbreng wordt gevraagd door de ontwikkelaars en eindgebruikers van deze e-health programma’s. De subsidie bedraagt maximaal 160.000 euro. Je kunt de...