Subsidies en fondsen voor Baukultur

  1. Subsidies, Prijzen

    Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Flevoland

    Tweejaarlijkse subsidie van € 15.000 initiatieven die bijdragen aan de waarde en kwaliteiten van het Flevolandse landschap. Hierbij is het o.a. van belang dat het initiatief een positieve bijdrage levert aan het imago van Flevoland als onderscheidend vestigingsgebied en binnen een tijdsbestek van twee jaar gerealiseerd kan worden. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en...