Subsidies en fondsen voor Blue energy

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidieregeling cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen

    Subsidie voor projecten op het gebied van vier specifieke themalijnen. Je kunt hierbij subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van cultuurhistorie en landschapsontwikkeling, bodem, water, licht en geluid, verduurzaming van de energiehuishouding en aquaculturen. De subsidie bedraagt nooit meer dan 90% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 1.000.000 per subsidieaanvraag. Je kunt...