Subsidies en fondsen voor Braakliggend terrein

  1. Subsidies

    Subsidie realisatie wooneenheden

    Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggend terrein. De te realiseren wooneenheden moeten bestemd zijn voor het huisvesten van starters op de woningmarkt (zowel kopers als huurders) of om ouderen vanaf 65 jaar langer zelfstandig te kunnen laten wonen. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum...