Subsidies en fondsen voor Community art

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor kunstenaars, amateurkunst en culturele organisaties

    Subsidie voor professionele kunstenaars, amateurkunst en culturele organisaties voor kunstprojecten met een looptijd van maximaal vier maanden die rechtstreeks inspelen op de corona crisis, hetzij inhoudelijk hetzij door de wijze van presenteren. Het project moet (tenminste) gedeeltelijk in Amsterdam plaatsvinden. De subsidie bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 5.000. en je hoort binnen een...

  2. Subsidies

    Subsidie voor culturele projecten tijdens coronoacrisis

    Speciaal snelloket, waarbij je subsidie kunt aanvragen voor projecten op het gebied van kunst die een direct gevolg zijn van de coronacrisis, of hierop reageren, hetzij inhoudelijk, hetzij door de wijze van presenteren. De subsidie kan ook aangevraagd worden voor community art projecten. Dit zijn kunstvorm waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk...