Subsidies en fondsen voor Algemeen

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het algemeen nut, met name christelijk

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het algemeen nut, zoals kerkelijke, missionaire, levensbeschouwelijke, charitatieve, sociale, culturele en andere het algemeen nut...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. het algemeen belang, acute zorg, medicijnen, bescherming van natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidies voor organisaties en projecten die bijdragen aan het algemene belang van de samenleving, zoals cultuur, levensbeschouwing, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, en andere doelen van algemeen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor medische verzorging, onderwijs, (nood)huisvesting en duurzaam en gezond voedsel

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van medische verzorging, onderwijs en (nood)huisvesting. Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van onderzoek op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor opkomende internationale videokunstenaars

  Financiële ondersteuning voor opkomende internationale videokunstenaars via awards, production grants en mentorship grants. Het fonds werkt intensief samen met kunstenaars op maat, volgens de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatieve, maatschappelijke en medische projecten

  Subsidie gericht op het ondersteunen van nationale en internationale instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke, educatieve en medische projecten om zo achtergestelde bevolkingsgroepen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkeling en risicobeheersing van Geavanceerde Technologieën

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen of projecten van algemeen nut. Hierbij moet het gaan om projecten gericht op de leefbaarheid van de aarde, het tegengaan van klimaatverandering en/of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

  Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 770.586 subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitbreiding vaarnetwerk

  Subsidie gericht op het verbeteren en uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland. Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke werkzaamheden gericht op het oplossen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten van charitatieve algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van projecten van charitatieve algemeen nut beogende instellingen. Toepassing Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten van charitatieve algemeen nut...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen

  Financiële ondersteuning voor non-profitorganisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die innovatieve oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van crisisrespons...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vroege fase, grote ideeën en gedurfde visies op wereldwijde uitdagingen

  Internationale subsidies tussen $ 2.500 en $ 15.000 voor vroege fase ideeën of projecten die wereldwijde uitdagingen aanpakken, ongeacht de locatie van de aanvrager. Deze regeling richt zich op...

 • Subsidies

  Subsidie voor samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs

  Deze subsidieregeling is bedoeld om samenwerkingsprojecten tussen cultuur- of erfgoedorganisaties en organisaties in de zorg, welzijn, sport, kinderopvang of onderwijs in de provincie Noord-Holland te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van verslavingsproblematiek

  Subsidie voor projecten gericht op het verspreiden van inzichten, kennis en wetenschappelijke bijdrages ten behoeve van het identificeren, voorkomen en behandelen van gedrags- en middelenverslaving...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale projecten in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van sociale projecten in binnen- en buitenland. De focus ligt hierbij op o.a. onderwijs, geloofsverdieping, milieu, maar ook bijvoorbeeld mensenhandel, ontheemden, solidariteit...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. derde wereld, cultuur, gezondheid, welzijn, kunst en cultuur, natuur, milieu en mensenrechten

  Financieel ondersteunen van organisaties die actief zijn op charitatief, sociaal, cultureel en godsdienstig gebied. Op dit moment wordt er subsidie verstrekt aan projecten op het gebied van religie en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële steun voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke anbi instellingen, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast is er financiële steun mogelijk voor projecten in...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op humanitaire, ecologische of culturele grondslag

  Leuk fonds gericht op het ondersteunen van kleinschalige initiatieven die ergens ter wereld het verschil kunnen maken. Het subsidiebedrag per aanvraag is redelijk klein, namelijk maximaal ca. € 3.000...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor initiatieven en projecten die zonder ondersteuning niet van de grond komen

  Subsidie voor projecten, die zonder ondersteuning niet van de grond komen of gerealiseerd kunnen worden. Ook verstrekt het fonds subsidie voor projecten waar vrijwilligers een grote bijdrage leveren...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor goede doelen en projecten op het gebied van kerk, gezondheid, natuurbehoud en zending

  Financieel ondersteunen van landelijke goede doelen met een ANBI status en organisaties en projecten op het gebied van gezondheid, natuurbehoud en zending en kerk. Activiteiten en organisaties op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de ziekte kanker, gelijkheid van welvaart en de ontwikkeling van kinderen van 0-10 jaar

  Het verlenen van financiële steun aan goede doelen met een ANBI status. Projecten en organisaties die zicht richten op het waardig dragen van de ziekte kanker, gelijkheid van welvaart en de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuur, onderwijs, wetenschap, onderzoek en algemeen nut beogende instellingen

  Dit fonds is één van de grootste gevers in Nederland, en mag alleen daarom al niet ontbreken. Ondersteuning van o.a. kunst en cultuur, onderwijs, (medische) wetenschap en (medisch)onderzoek alsmede...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en instellingen met sociale en ideële strekking

  Financiële ondersteuning van organisaties, instellingen en individuen met als doel mensen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Per jaar is er tussen de € 18.999 en € 34.955 beschikbaar. Je...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten en/of initiatieven met een algemeen maatschappelijk of cultureel belang

  Subsidie voor liefdadige, sociale- en charitatieve instellingen. Per jaar is er ca. € 100.000 beschikbaar. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld culturele projecten, maar ook om onderwerpen als dieren...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. maatschappelijke, sociale en culturele organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele organisaties en projecten, waarbij het algemeen belang voorop staat. Er is jaarlijks ca. €10.000 euro...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor "tegendraadse denkers" enerzijds en steun aan zwakkeren anderzijds

  Financieel ondersteunen van onconventionele visies met name op het gebied van politiek, milieu, energie en zorg zodat kritisch denken wordt bevorderd door meningsvorming en debat te stimuleren...