Subsidies en fondsen voor Openbaar bestuur en regionaal beleid

 • Subsidies

  Subsidie aanpak georganiseerde misdaad

  Prestatiesubsidie voor gemeenten om de aanpak van georganiseerde ondermijnende activiteiten te versterken. De subsidie wordt verstrekt voor het realiseren van een aansluiting op Meld Misdaad Anoniem...

 • Subsidies

  Subsidie voor nieuwe samenwerkingen tussen verschillende domeinen op het gebied van leven lang leren en de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

  Subsidie voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee of meer organisaties uit minimaal twee verschillende werkvelden om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten of werkwijzen te komen die bijdragen aan...

 • Subsidies

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met private partijen, in de Euregio Scheldemond

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met private partijen, in de Euregio Scheldemond. Elk jaar is 75.000 euro beschikbaar, waarbij het vooral...