Subsidies en fondsen voor Openbaar bestuur en regionaal beleid

 • Subsidies

  Subsidie voor nieuwe samenwerkingen tussen verschillende domeinen op het gebied van leven lang leren en de versterking van de arbeidsmarktpositie van personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt

  Subsidie voor samenwerkingsverbanden van minimaal twee of meer organisaties uit minimaal twee verschillende werkvelden om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten of werkwijzen te komen die bijdragen aan...

 • Subsidies

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad in Friesland

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland in Friesland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van publiek belang, mens en natuur en sociale initiatieven

  Het fonds verstrekt financiële steun aan projecten op het gebied van publiek belang, mens & natuur en sociale initiatieven. Het fonds neemt geen ongevraagde projectvoorstellen in behandeling...

 • Subsidies

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met private partijen, in de Euregio Scheldemond

  Subsidie voor grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties, eventueel samen met private partijen, in de Euregio Scheldemond. Elk jaar is 75.000 euro beschikbaar, waarbij het vooral...