Subsidies en fondsen voor Zorg en welzijn

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een (levensbedreigende) ziekte

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een (levensbedreigende) ziekte en voor wetenschappelijk onderzoek naar (levensbedreigende) ziekten bij kinderen. Ook is er subsidie mogelijk voor...

 • Subsidies

  Bedrijfsfoundation, gericht op maatschappelijk impact en het bijdragen aan maatschappelijke projecten

  Realiseren van maatschappelijk impact en het bijdragen aan maatschappelijke projecten, waarbij de inzet van medewerkers een centrale rol speelt. Het fonds richt zich vooral op kinderen en jongeren die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor internetprojecten met maatschappelijke meerwaarde

  Subsidie voor internetprojecten in de idee-fase die maatschappelijke meerwaarde hebben en in potentie impact genereren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. De...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor studenten, kindertehuizen, opvanghuizen en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning voor maatschappelijke en welzijnsverhogende projecten voor diverse doelgroepen in Nederland en het buitenland (Afrika). O.a. ontwikkelingsprojecten en ondersteuning van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdzorg

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de jeugdzorg. In het laatst bekende boekjaar is er voor ruim 2,5 miljoen euro aan subsidies verstrekt. Toepassing Het fonds heeft ten doel het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. maatschappelijke, sociale en culturele organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele organisaties en projecten, waarbij het algemeen belang voorop staat. Er is jaarlijks ca. €10.000 euro...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in Nederland en daarbuiten

  Het financieel ondersteunen van medische, educatieve en liefdadigheidsinstellingen voor kinderen en jongeren in Nederland en daarbuiten. Per jaar is er €170.855 euro beschikbaar. Een aanvraag moet je...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op de bestrijding van tuberculose en andere longaandoeningen

  Subsidie gericht op de bestrijding en onderzoek van tuberculose. Subsidie bedragen lopen tot maximaal €50.000 euro per aanvraag. Een aanvraag kun je per mail indienen. Toepassing Subsidie voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ambulante jeugdzorg en voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op financiële ondersteuning van onderzoek en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor goededoelenorganisaties en wetenschappelijke instellingen welke actief zijn op het gebied van medisch onderzoek, humanitaire hulp en bescherming van dieren. 

  Het verlenen van financiële steun aan veelal meerjarige, substantiële projecten van goededoelenorganisaties en wetenschappelijke instellingen welke actief zijn op het gebied van medisch onderzoek...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen actief op het gebied van zorg of epilepsie

  Financiële ondersteuning voor o.a. instellingen in de zorg. Ook verleent men steun aan instellingen op het gebied van epilepsie. Een gemiddelde bijdrage van het fonds bedraagt €2000,-. Toepassing Het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson

  Financiering van belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Gemiddeld wordt er tussen de €200.000 en de €300.000 gesubsidieerd per aanvraag. Schriftelijk kun je een aanvraag...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen die zich richten op zorg en welzijn, maatschappelijke projecten, hulpbehoevenden en financiële noden

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten actief op o.a. maatschappelijk gebied, zorg en welzijn, armoede en financiële noden. Per jaar wordt er ongeveer €45.000 euro gesubsidieerd. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de jeugd in Nijmegen en omgeving, in situaties waar de overheid geen subsidie kan of mag verstrekken

  Financiële ondersteuning van projecten voor de jeugd, in situaties waar de overheid geen subsidie kan of mag toekennen. Per jaar is er €3.600 euro beschikbaar. Aanvragen kan per mail of schriftelijk...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige en kortdurende projecten en activiteiten op het terrein van (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn

  Verstrekt subsidie aan kleinschalige en kortdurende projecten en activiteiten op het terrein van (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn. Gericht op projecten met een vernieuwend karakter en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van natuur, duurzaamheid, onderwijs, kunst en cultuur, gezondheidszorg en ontwikkelingshulp

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur, gezondheidszorg, ontwikkelingshulp en ontwikkeling en onderwijs van kinderen en natuur en duurzaamheid. Er is...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. goede doelen en humane projecten

  Financieel ondersteunen van o.a. van kerkelijke, charitatieve, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen. Het fonds richt zich o.a. op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten met een breed maatschappelijk belang

  Financiële ondersteuning van projecten van algemeen maatschappelijk belang op het gebied van kunst en cultuur, gezondheid, natuur- en milieu, sport en recreatie en sociaal-maatschappelijk in Breukelen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor internationale, landelijke, regionale en lokale projecten

  Financieel ondersteunen van internationale, landelijke, regionale en lokale projecten op het gebied van cultuur, (ouderen) welzijn, onderwijs, wetenschap, en onderzoek, bescherming van natuur en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële ondersteuning van mensen die langdurig zijn aangewezen op psychiatrische hulp

  Financiële ondersteuning van mensen die langdurig zijn aangewezen op psychiatrische hulp én weinig geld hebben. De aanvrager moet in Friesland wonen. De subsidie is een bescheiden financiële bijdrage...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijke projecten, vooral in medische en educatieve sfeer

  Financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten in binnen en buitenland voor o.a. geloof, samenleving, vrede, mensenrechten, samenleven in Nederland, milieu, duurzaamheid, vrouwenrechten en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van jongeren

  Financiële ondersteuning gericht op het welzijn van jongeren. Speciale aandacht voor opvoeding en opleiding van deze jongeren. van hulpverlenende organisaties en in problemen verkerende jongeren. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor liefdadigheids-, culturele- en sociale- en maatschappelijke projecten

  Subsidie voor liefdadige-, culturele-, sociale- of andere doeleinden, uitsluitend besteedbaar in de regio van de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd (Friesland). De subsidie is...