Subsidies en fondsen voor Noord-Amerika

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie Subsidie voor het verminderen van ongelijkheid in rijkdom en onderwijs

  De internationaal georiënteerde foundation biedt subsidies voor projecten die gericht zijn op het verminderen van ongelijkheden in rijkdom, onderwijs en kansen. De stichting ondersteunt partners die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur, gezondheidszorg en maatschappelijke waagstukken

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur, gezondheidszorg en maatschappelijke waagstukken, bij voorkeur in Amsterdam maar ook elders in binnen- en buitenland. Per jaar is er ca...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor NGO's ter bestrijding van kinderhuwelijken wereldwijd

  Subsidie voor het ontwerp en de primaire gegevensverzameling voor rigoureuze impactevaluaties (liefst gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) ontwerp) om kindhuwelijken en schadelijke praktijken...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale prijs voor studenten en activisten gericht op duurzaam gebruik van oceanen en water

  Internationale prijs voor studenten en activisten gericht op het behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën, zoetwater en het leven daarin. De prijs richt zich op studenten en jonge activisten die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor onderzoek naar uitdagingen in kanker

  De subsidie ondersteunt een wereldwijde gemeenschap van onderzoeksteams van wereldklasse om samen te komen, anders te denken en enkele van de moeilijkste uitdagingen van kanker aan te gaan. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor buitenlandse activiteiten voor Nederlandse ontwerpers, architecten en makers

  Nederlandse ontwerpers, architecten en makers kunnen subsidie aanvragen voor een buitenlandse activiteit die bijdraagt aan het versterken van hun internationale praktijk, ervaring en uitwisseling. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jonge journalisten die grensverleggende reportages willen maken

  Financiële ondersteuning voor professionele journalisten jonger dan 35 jaar, die buitenlandreportages willen maken en te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Je kunt maximaal € 4.000 aanvragen voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van mensen in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van mensen in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan stichtingen, kerken en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie starten bedrijf door zwarte vrouwen

  Zwarte ondernemers, en zeker zwarte vrouwen hebben beperkte toegang tot de kapitaalmarkt wanneer ze een eigen bedrijf willen starten. of willen groeien. Om je een voorbeeld te geven: zwarte...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jeugdverlening

  Subsidie voor organisaties die zich bezig houden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zijn van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale projecten in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van sociale projecten in binnen- en buitenland. De focus ligt hierbij op o.a. onderwijs, geloofsverdieping, milieu, maar ook bijvoorbeeld mensenhandel, ontheemden, solidariteit...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor de allerarmsten in de wereld

  Subsidie voor structurele gezin- en maatschappijondersteunende projecten ten behoeve van de allerarmsten in de wereld. De ondersteunde activiteiten zijn heel divers. Van thuiszorg aan Palestijnen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie natuurbescherming

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op natuurbescherming en de bescherming van de biodiversiteit van onze planeet door het actief behoud van bedreigde soorten en hun habitat en het herstel...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor charitatieve, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. Hierbij richt het fonds zich met name op hulp aan arme en verwaarloosde kinderen in Nederland en het buitenland...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor personen en/of organisaties die hulp nodig hebben

  Subsidie voor personen, groepen en/of organisaties in binnen- en buitenland, die naar het oordeel van het fonds hulp nodig hebben. Per jaar is er ca. € 40.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kinderen, jongeren en ouderen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn. Ook andere activiteiten kunnen worden gesteund door de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van natuur en klimaat, medemenselijkheid en publiek belang

  Financiële ondersteuning voor praktische, innovatieve en schaalbare maatschappelijke initiatieven, in Nederland en daarbuiten. Initiatieven dienen te vallen binnen de drie thema´s van het fonds...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Wereldwijde subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied

  Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld onderzoek dat nodig is om nieuwe geneesmiddelen en / of andere medische...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op humanitaire, ecologische of culturele grondslag

  Leuk fonds gericht op het ondersteunen van kleinschalige initiatieven die ergens ter wereld het verschil kunnen maken. Het subsidiebedrag per aanvraag is redelijk klein, namelijk maximaal ca. € 3.000...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende instellingen waar ook ter wereld, vooral ook in Nederland. Daarnaast is er financiële steun...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ambulante jeugdzorg en voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op financiële ondersteuning van onderzoek en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen in groot Rotterdam

  Financiële ondersteuning voor non-profits die de sociale diversiteit en de culturele rijkdom van de stad Rotterdam versterken. Denk aan evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen. Projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van populaire vakantiebestemmingen

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen of jongeren en educatie. Ondersteuning voor een breed palet van projecten voor mens, dier en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderwijs, gezondheidszorg en kinderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg of kinderen. De projecten zijn niet gebonden aan een bepaalde geografische locatie. Zowel Nederland...