Subsidies en fondsen voor Oceanie

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ambulante jeugdzorg en voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op financiële ondersteuning van onderzoek en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen in groot Rotterdam

  Financiële ondersteuning voor non-profits die de sociale diversiteit en de culturele rijkdom van de stad Rotterdam versterken. Denk aan evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen. Projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van populaire vakantiebestemmingen

  Financiële ondersteuning van projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen of jongeren en educatie. Ondersteuning voor een breed palet van projecten voor mens, dier en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderwijs, gezondheidszorg en kinderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg of kinderen. De projecten zijn niet gebonden aan een bepaalde geografische locatie. Zowel Nederland...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn en ontwikkeling kansarme mensen

  Financiële ondersteuning voor instellingen en projecten gericht op het welzijn en de ontwikkeling van kansarme jonge mensen. Projecten gericht op onderwijs en economische verzelfstandiging van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten en organisaties op het gebied van innovaties en gezondheid

  Financieel ondersteunen van projecten en jonge bedrijven op het gebied van innovaties en gezondheid. Het fonds heeft drie programma's gericht op sociale gezondheid, populatie gezondheid en leefstijl...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die achtergestelde gemeenschappen toegang geven tot kwalitatief goede zorg

  Financiële ondersteuning van projecten die kansarme en achtergestelde gemeenschappen over de hele wereld toegang geven tot kwalitatief goede zorg. Het fonds stelt hierbij naast subsidies en leningen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op een eerlijke, gelijkwaardige en duurzame wereld

  Financiële ondersteuning van groepen, organisaties of sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en schone wereld. Het fonds richt zich hierbij op projecten die mobiliserend en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich bezig houden met natuur- en natuurbehoud, kinderen en cultuur

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op natuur en natuurbehoud, kinderen en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn mensenrechtenorganisaties, milieuorganisaties, organisaties die het welzijn van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor onderzoek naar de gezondheid van zeezoogdieren door veranderend klimaat

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die inzage geven in de wijze waarop milieufactoren de gezondheid van de zeezoogdierenpopulatie beïnvloeden. Projecten die gebruik maken van langetermijngegevens of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het behoud, bescherming en verbetering van het fysieke en natuurlijke milieu, in het bijzonder de oceanen en zeeën. De subsidie kan worden aangevraagd...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoekers en clinici wereldwijd

  Onderzoekssubsidies voor artsen, onderzoekers en clinici over de hele wereld voor onderzoeken met hoge impact gericht op het versnellen van de diagnose en behandeling van het SynGAP1-syndroom. Het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten met een maatschappelijk belang

  Subsidie voor organisaties en kleinere projecten in binnen- en buitenland met een algemeen maatschappelijk belang en een charitatief karakter. Per jaar is er ca. € 11.176 subsidie beschikbaar. Per...

 • Fondsen,
  Prijzen

  Internationale subsidie voor klimaatinnovaties gericht op het verwijderen van broeikasgassen uit de atmosfeer

  Het verstrekkende fonds kent jaarlijks in 35.000 dollar toen aan de tien beste klimaatoplossingen die de wereld te bieden heeft. Hierbij is het fonds op zoek naar projecten met een bewezen staat van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatie, cultuur, wetenschap, levensbeschouwelijke activiteiten en medische doeleinden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van educatie, cultuur, wetenschap, levensbeschouwelijke activiteiten en medische doeleinden in binnen- of buitenland. Bij besteding...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

  Internationale subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor medische wetenschap en medische zorg, hulp aan kinderen, behoud van natuur en milieu

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van de medische wetenschap en medische zorg, hulp aan kinderen, behoud van natuur en milieu en overige activiteiten op het gebied...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Internationale subsidie voor vrouwelijke content creators

  Subsidie voor vrouwelijke content creators die actief zijn op platforms als Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitch en meer. De subsidie is in het leven geroepen ter ondersteuning van vrouwen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van o.a. mensenrechten en democratie, wereldwijd

  Subsidie voor internationale projecten die de stem van de burgermaatschappij versterken, de mensenrechten bevorderen en de deelname van alle groepen aan democratische processen aanmoedigen. Projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kosten dierenarts en voor projecten gericht op bescherming van dieren

  Subsidie voor het ondersteunen van rechtspersonen en natuurlijke personen die actief zijn op het gebied van de dierenbescherming. Natuurlijke personen die van een minimum inkomen moeten leven en te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen in Nederland en het buitenland

  Directe en indirecte financiële voor steunbehoevende personen en sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen. De financiële ondersteuning is gericht op meerdere continenten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor met name projecten op het gebied van kunst en cultuur

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn om de kennis, inzichten en mogelijkheden van personen, instellingen en organisaties te verbeteren en/of te vergroten. Hierbij kan het kan projecten op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor projecten tegen seksuele uitbuiting en misbruik

  Internationale subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op slachtoffers van seksuele uitbuiting en misbruik. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om medische diensten, psychosociale...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor zorg, onderwijs, cultuur en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving. Het fonds richt zich hierbij op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied...