Beurzen

266 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie en beurzen vervolgopleiding jonge musici, beeldend kunstenaars en architecten

  Subsidie en beurzen voor het volgen van een vervolgopleiding voor jonge musici, jonge beeldend kunstenaars en architecten, met name in het buitenland. In het verleden zijn er subsidies verstrekt voor...

 2. Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie jonge componisten voor studie of masterclass

  Beurzen voor jonge componisten voor het volgen van een studie of masterclass in Nederland of het buitenland. Tevens verstrekt het fonds subsidies aan projecten waarbij het werk van jonge (Nederlandse)...

 3. Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor Japanse schone en toegepaste kunsten

  Fonds opgericht met als doel de studie van de Japanse beeldende en toegepaste kunsten te bevorderen en toegankelijk te maken, onder andere door het verlenen van financiële steun aan jonge...

 4. Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs HBO opleiding voor jongeren uit Jamaica

  Financieel ondersteunen van jongeren wonend op Jamaica zodat ze de mogelijkheid krijgen in Nederland te studeren. Het fonds wil minstens één student financieel ondersteunen per jaar om een HBO-studie...

 5. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor muzikanten

  Subsidie voor jonge uitvoerende musici. Het kan hierbij gaan om een concert, projecten gericht op het ontwikkelen van het talent van jonge zangers, muziekfestivals of bijvoorbeeld een concours. De...

 6. Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie erfgoedsector, bijscholing historische interieur

  Studiebeurzen voor studenten (van VMBO tot WO) of net afgestudeerden tot 30 jaar op het gebied van het historisch interieur. Je kunt met de beurs een cursus, stage, opleiding volgen in zowel Nederland...

 7. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs voor afronden opleiding aan HBO of universiteit (lening of gift)

  Studielening of gift voor het afronden van een opleiding aan HBO of universiteit, wanneer je buiten de gewone regelingen valt. Interessant is dat je leeftijd geen rol hoeft te spelen. Je kunt een...

 8. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor industriële vormgeving en interieurontwerp en beurzen voor beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van industriële vormgeving en architectuur. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan jonge beeldend kunstenaars, architecten en...

 9. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie podiumkunsten en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud. Ook jonge veelbelovende professionele beoefenaars van de podiumkunsten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De subsidie...

 10. Fondsen,
  Beurzen

  Beurzen studie en onderzoek Natuurkunde in het buitenland

  Studiebeurzen voor jonge getalenteerde wetenschappers op het terrein van de natuurkunde, voor vervolgstudie in binnen- of buitenland. De beurs bedraagt over het algemeen tussen de 2.000 en 3.000 euro...