Beurzen

266 resultaten gevonden

 1. Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor vrouwen om op vakantie te gaan

  Reisbeurs om op vakantie te gaan voor vrouwen van 21 tot maximaal 40 jaar met een bijstandsuitkering of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering. Een voorwaarde is dat je...

 2. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor kunst en wetenschap

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van beeldende kunst, geschiedenis en letteren, monumentenzorg, letteren, muziek, natuur, theater, dans en film en buurtcultuur. Er is een...

 3. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Beurzen voor (jonge) kunstenaars en collectieven

  Het financieel ondersteunen van kunstenaars en collectieven op het gebied van de visuele kunsten en media, muziek en uitvoerende kunsten, digitale wereld, architectuur en ontwerp en literatuur en taal...

 4. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen cellisten en subsidie voor projecten van strijkensembles, waaronder festivals en concoursen

  Financieel ondersteunen van jonge, talentvolle cellisten op weg naar een professionele carrière door middel van beurzen of bijdragen voor de aankoop van een passend instrument, dan wel het financieel...

 5. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie aankoop Nederlandse kunst door musea en beurzen voor beeldende kunstenaars

  Subsidie voor het ondersteunen van Europese musea buiten Nederland ten behoeve van de aankoop van contemporaine Nederlandse kunst. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan beeldend kunstenaars voor...

 6. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie en beurzen vervolgopleiding jonge musici, beeldend kunstenaars en architecten

  Subsidie en beurzen voor het volgen van een vervolgopleiding voor jonge musici, jonge beeldend kunstenaars en architecten, met name in het buitenland. In het verleden zijn er subsidies verstrekt voor...

 7. Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie jonge componisten voor studie of masterclass

  Beurzen voor jonge componisten voor het volgen van een studie of masterclass in Nederland of het buitenland. Tevens verstrekt het fonds subsidies aan projecten waarbij het werk van jonge (Nederlandse)...

 8. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Subsidie voor Japanse schone en toegepaste kunsten

  Fonds opgericht met als doel de studie van de Japanse beeldende en toegepaste kunsten te bevorderen en toegankelijk te maken, onder andere door het verlenen van financiële steun aan jonge...

 9. Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs HBO opleiding voor jongeren uit Jamaica

  Financieel ondersteunen van jongeren wonend op Jamaica zodat ze de mogelijkheid krijgen in Nederland te studeren. Het fonds wil minstens één student financieel ondersteunen per jaar om een HBO-studie...

 10. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jonge muzikanten

  Subsidie voor jonge uitvoerende musici. Het kan hierbij gaan om een concert, projecten gericht op het ontwikkelen van het talent van jonge zangers, muziekfestivals of bijvoorbeeld een concours. De...