Beurzen

267 resultaten gevonden

 1. Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie erfgoedsector, bijscholing historische interieur

  Studiebeurzen voor studenten (van VMBO tot WO) of net afgestudeerden tot 30 jaar op het gebied van het historisch interieur. Je kunt met de beurs een cursus, stage, opleiding volgen in zowel Nederland...

 2. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs voor afronden opleiding aan HBO of universiteit (lening of gift)

  Renteloze studielening of gift voor het afronden van een opleiding aan HBO of universiteit, wanneer je buiten de gewone regelingen valt. Interessant is dat je leeftijd geen rol hoeft te spelen. Je...

 3. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor industriële vormgeving en interieurontwerp en beurzen voor beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van industriële vormgeving en architectuur. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan jonge beeldend kunstenaars, architecten en...

 4. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie podiumkunsten en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland. Ook jonge veelbelovende professionele beoefenaars van de podiumkunsten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De...

 5. Fondsen,
  Beurzen

  Beurzen studie en onderzoek Natuurkunde in het buitenland

  Studiebeurzen voor jonge getalenteerde wetenschappers op het terrein van de natuurkunde, voor vervolgstudie in binnen- of buitenland. De beurs bedraagt over het algemeen tussen de 2.000 en 3.000 euro...

 6. Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jonge kunstenaars, op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet. De financiële ondersteuning is bedoeld voor zaken als een eigen kunstproject, studiebeurzen, stages en...

 7. Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jonge kunstenaars

  Financiële ondersteuning voor jonge kunstenaars om hun werk in positieve zin verder te ontwikkelen. Het fonds richtte zich in het verleden met name op jonge beeldende kunstenaars, maar in principe...

 8. Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurzen en renteloze lening studie jongeren tot dertig jaar

  Financieel ondersteunen van jongeren tot dertig jaar bij het bekostigen van hun studie indien zij deze zelf niet kunnen betalen. Geldelijke ondersteuning kan in de vorm van het verstrekken van een...

 9. Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs voor een studie of beroepsopleiding

  Particulier studiefonds die renteloze studievoorschotten verstrekt in de vorm van een lening voor de kosten van een studie of beroepsopleiding. Het moet gaan om een eerste, voltijdstudie en je moet...

 10. Fondsen,
  Beurzen

  Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten

  Beurzen voor studie- en onderzoeksprojecten op het gebied van geneeskunde, rechten, geschiedenis en bedrijfskunde. Er is jaarlijks ca. € 10.000 euro aan budget beschikbaar. Elk jaar kun je de beurs...