Fondsen

1729 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor parochies, instellingen en activiteiten

  Financiële ondersteuning aan de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (OKKN), Oud-Katholieke parochies, instellingen, verenigingen en activiteiten in Nederland, met een focus op het Bisdom Haarlem van de...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie cultuurprojecten Noord Veluwe en Zwolle

  Financiële ondersteuning voor culturele projecten in Noord Veluwe en Zwolle. Organisaties en personen die zich richten op cultuur, monumentenzorg, cultuurhistorie, klassieke muziek en beeldende kunst...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van welzijn, kerken, scholen en politieke partijen

  Financiële ondersteuning voor instellingen en projecten gericht op het bevorderen van welzijn van mensen binnen- en buiten Nederland en het steunen van kerken, scholen en politieke partijen. Per jaar...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor internationale culturele samenwerking en participatie

  Subsidie om duurzame internationale samenwerking op het gebied van cultuurparticipatie en -educatie tussen Nederland en Leeds te stimuleren. Culturele instellingen en professionals in zowel het...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Fotografiebeurzen voor Vrouwelijke en Non-Binaire Documentairefotografen

  Beurzen van $5.000 ter ondersteuning van fotografieprojecten van vrouwelijke, non-binaire, transgender en interseksuele documentairefotografen. Deze beurzen zijn bedoeld voor nieuwe of lopende...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Onderzoekssubsidie voor journalistieke sector en samenwerkingsverbanden

  De subsidieregeling heeft als doel het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve van de journalistieke bedrijfstak, met name onderzoek gericht op journalistieke informatiebronnen...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar effectiviteit integrale preventie-aanpak

  De subsidieregeling richt zich op onderzoek naar de effectiviteit van integrale preventie-aanpakken voor complexe gezondheidsvraagstukken. Onderzoek kan zich richten op mentale gezondheid, seksuele...

 8. Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor Flevolands kunstenaars

  Het fonds verstrekt beurzen aan jonge mensen tussen de 18 en 25 jaar, die een kunst en cultuuropleiding volgen en hun talent verder willen ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat je voor jezelf een...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika

  Deze regeling biedt subsidies voor kleinschalige lokale gezondheidsinitiatieven (projecten) in Sub-Sahara Afrika op het gebied van thema's als schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH)...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en kerken

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de bezinning over vraagstukken op het grensvlak van geloof en samenleving. De regeling richt zich op organisaties die projecten...