Fondsen

1731 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Fotografiebeurzen voor Vrouwelijke en Non-Binaire Documentairefotografen

  Beurzen van $5.000 ter ondersteuning van fotografieprojecten van vrouwelijke, non-binaire, transgender en interseksuele documentairefotografen. Deze beurzen zijn bedoeld voor nieuwe of lopende...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Onderzoekssubsidie voor journalistieke sector en samenwerkingsverbanden

  De subsidieregeling heeft als doel het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve van de journalistieke bedrijfstak, met name onderzoek gericht op journalistieke informatiebronnen...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar effectiviteit integrale preventie-aanpak

  De subsidieregeling richt zich op onderzoek naar de effectiviteit van integrale preventie-aanpakken voor complexe gezondheidsvraagstukken. Onderzoek kan zich richten op mentale gezondheid, seksuele...

 4. Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor Flevolands kunstenaars

  Het fonds verstrekt beurzen aan jonge mensen tussen de 18 en 25 jaar, die een kunst en cultuuropleiding volgen en hun talent verder willen ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat je voor jezelf een...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika

  Deze regeling biedt subsidies voor kleinschalige lokale gezondheidsinitiatieven (projecten) in Sub-Sahara Afrika op het gebied van thema's als schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH)...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en kerken

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de bezinning over vraagstukken op het grensvlak van geloof en samenleving. De regeling richt zich op organisaties die projecten...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jonge onderzoekers op het gebied van longziekten

  Deze subsidieregeling ondersteunt jonge onderzoekers (max. 5 jaar na promotie) die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven, zorg of behandeling van mensen met een longziekte. De...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor de homo en LHBTI-emancipatie

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die de lokale LHBTI-emancipatie in Nederland bevorderen, waarbij LHBTI een verzamelnaam is voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op dieren

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die zich richten op dieren in Nederland die op welke wijze dan ook zwerven, verwaarloosd en/of verwond zijn geraakt. Per jaar is er ca. € 606.535...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele en educatieve activiteiten rondom het Slavernijverleden

  Financieel ondersteunen van cultuurparticipatieve en cultuureducatieve activiteiten die gerelateerd zijn aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der...