Fondsen

1668 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken voor voor vertalingen naar de talen van Midden- en Oost-Europa op het gebied van literatuur en de geesteswetenschappen. Subsidies worden toegekend aan...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor behoud van de Zeeuwse cultuur, Zeeuwse cultureel erfgoed en de Zeeuwse gemeenschap

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op het behoud van de Zeeuwse cultuur, Zeeuwse cultureel erfgoed en de Zeeuwse gemeenschap. Ook is er subsidie mogelijk voor projecten die...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Joodse organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van Joodse organisaties en projecten. Ondersteunde projecten hebben betrekking op o.a. zorg en welzijn, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, ouderen en onderwijs. Per jaar is...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, en het verstrekken van subsidie aan organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten

  Het financieel steunen van projecten in ontwikkelingslanden die een integrale aanpak hebben van de bestaande problematiek alsmede het steunen van organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie journalistieke projecten over moderne slavernij

  Subsidie voor beroepsjournalisten (schrijvende of audiovisuele pers) om onderzoek mogelijk te maken naar de uitbuiting van Aziatische slachtoffers van mensenhandel en dwangarbeid in Europa...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie onderzoek genezing en/of preventie van primaire intra-axiale hersentumoren

  Financiering van wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op het bevorderen van genezing en/of preventie van primaire intra-axiale hersentumoren. Dit onderzoek kan zowel klinisch als (meer)...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie Nederlands muziekauteursrecht

  In het verleden werd door het fonds incidenteel subsidie gegeven aan externe activiteiten. Door een geleidelijke verandering in de opdracht van het fonds is de nadruk komen te liggen op eigen...

 8. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor goede doelen met direct lokale impact

  Subsidie voor voor breed scala van goede doelen en liefdadigheidsinstellingen met een directe lokale impact. Het fonds focust hierbij op goede doelen of liefdadigheidsinstellingen die hun oorsprong...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor het werk van (onderzoek)journalisten

  Het behartigen, al dan niet door middel van financiële ondersteuning, van belangen van de vrije pers en van individuele journalisten in een ongestoorde en vrije beroepsuitoefening, het ondersteunen en...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ANBI's, SBBI's en liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen en projecten

  Subsidie voor liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen, algemeen nut beogende en sociaal belang behartigende instellingen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor organisaties en...