Succesvoller met je fondsenwerving

Je bent bezig met je fondsenwerving, maar je bent nog niet tevreden. Hoe kun je succesvoller worden met je fondsenwerving? Vandaag trappen we af met een eerste artikel over dit onderwerp. In de komende maanden ook aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van sponsors en donateurs, het opstellen van een goed projectplan en het opstellen van een goede aanvraag.

Toegang tot de juiste subsidies en fondsen

Wanneer je subsidies en fondsen wilt aanvragen moet je weten welke subsidies en fondsen er voor je organisatie of project beschikbaar zijn.
Er zijn meer dan voldoende subsidies en fondsen beschikbaar, maar het is vooral belangrijk je aanvraag aan de juiste subsidies en fondsen te richten.

Fondswervingonline is dagelijks bezig met het in kaart brengen van alle subsidiemogelijkheden en fondsen, en doet dagelijks research naar nieuwe subsidiemogelijkheden.
Via Fondswervingnline.nl/regelingen heb je toegang tot alle mogelijke subsidies en fondsen voor je project.

Per subsidie of fonds heb je vervolgens de beschikking over alle informatie die nodig is voor een subsidieaanvraag:

 • Voor wie is de regeling beschikbaar
 • Aan welke voorwaarden moet je voldoen, welke restricties zijn er eventueel
 • Welke bedragen zijn er beschikbaar, welk bedrag kun je maximaal aanvragen
 • Hoe kun je een aanvraag indienen
 • Relevante contactgegevens
 • Eventuele aanvraagformulieren, project begrotingen, projectplannen, etc.
 • Deadlines voor aanvragen

Hier moet je o.a. op letten bij het selecteren van subsidies en fondsen

Elke subsidieverstrekker en fonds heeft eigen voorwaarden en restricties. Bovendien zijn er een aantal punten waar je standaard gelijk op kunt letten, wanneer je een eerste selectie maakt van beschikbare subsidies en fondsen.

 • Is de subsidieverstrekker of het fonds actief in jouw regio?
  Wanneer je een regionaal project hebt op het gebied van zorg en welzijn in Friesland, en je richt je aanvraag aan een subsidieverstrekker die zich alleen op projecten in Zeeland richt, is dit een garantie voor een afwijzing.
 • Vallen je activiteiten binnen de doelstelling van het fonds of de subsidieverstrekker?
  Veel fondsen geven o.a. in de statuten weer welke projecten voor ondersteuning in aanmerking komen. Als in de statuten staat weergegeven dat alleen projecten op het gebied van kunst en cultuur in aanmerking komen voor financiële ondersteuning heeft het totaal geen zin om een aanvraag te doen voor een project in ontwikkelingslanden.
  Een andere situatie zou ontstaan als je project bijvoorbeeld betrekking heeft op kunst en cultuur én ontwikkelingswerk, en het desbetreffende fonds ook vanuit de statuten ruimte heeft voor ondersteuning van projecten in het buitenland.
 • Wie doet de feitelijke aanvraag? Is dit een organisatie of een privé persoon?
  In de regel kun je stellen dat rechtspersonen vaker een aanvraag kunnen indienen. Zeker bij fondsen is een veel voorkomende voorwaarde dat de aanvrager een rechtspersoon is, een niet commerciële rechtspersoon of een algemeen nut beogende instelling.
  Wil je je kansen vergroten, zorg er dan voor dat de juiste rechtspersoon de aanvraag kan doen.
 • Doe je de aanvraag in de juiste periode, en heb je voldoende tijd ingeruimd voor je aanvragen?
  Sommige fondsen en subsidieverstrekkers werken met tenderdata of aanvraagperiode. Alleen binnen deze periode kun je dan een aanvraag doen.
  Het heeft dus weinig zin om een aanvraag te doen voor een project dat je over een zeven maanden gefund wil hebben, terwijl de subsidieverstrekker pas over tien maanden weer een openstelling heeft.
  Ook hebben de meeste verstrekkers een vrij diverse periode van besluitvorming. 
  Hier moet je met je planning dus rekening mee houden.

Juist omdat deze punten belangrijk zijn, proberen we zo veel mogelijk dergelijke informatie te vermelden bij alle regelingen die we hebben opgenomen.

Maak bij je fondsenwerving gebruik van een stappenplan

Wanneer je succesvol wilt zijn op het gebied van fondsenwerving moet je gestructureerd en volgens een stappenplan aan de slag gaan.
Zeker wanneer je niet veel ervaring hebt op het gebied van fondsenwerving kan het slim zijn een stappenplan op het gebied van fondsenwerving te volgen

Dit moet je altijd meesturen met een subsidieaanvraag

Okay, je gaat enthousiast beginnen met het benaderen van subsidieverstrekkers en fondsen. Maar heb je alle bijlagen die kunnen worden gevraagd wel bij de hand? Zorg ervoor dat je de meest gevraagde bijlagen in ieder geval op orde hebt vóór je begint met het aanvragen van subsidies of fondsen.

Voor je ook maar één subsidieaanvraag de deur uit doet moet je een aantal bijlagen gereed hebben liggen.

Om het je wat makkelijker te maken hebben we aan de hand van opgenomen regelingen een lijstje gemaakt met bijlagen die vaak met een subsidieaanvraag moeten worden meegestuurd.

 • Begeleidende brief met een duidelijke motivatie van je aanvraag
 • Duidelijke omschrijving van je organisatie of project
  • Stuur een projectplan mee bij een aanvraag voor een project
  • Stuur een beleids- en activiteitenplan mee bij een aanvraag voor een organisatie
 • Beschrijving van de organisatie en bevoegdheden bestuur
 • Overzicht van de huidige fondsenwervende activiteiten 
 • Overzicht van de lopende en eventueel al gehonoreerde subsidieaanvragen
 • Exploitatiebegroting voor het lopende en komende boekjaar
 • Recent (financieel) jaarverslag, incl. resultatenrekening en balans
 • Statuten van de aanvragende rechtspersoon (recent exemplaar)
 • Uittreksel Kamer van Koophandel (recent exemplaar)

Zie ook: Dit moet je altijd meesturen met een subsidieaanvraag

Zorg voor een goed projectplan en begroting

Wanneer je een aanvraag doet bij een subsidieverstrekker of fonds, kan er om een projectplan en begroting worden gevraagd.
Zorg dat je hier aandacht aan besteed!

Wees verstandig en zorg er in ieder geval op dat je onderstaande punten kunt verwoorden in je aanvraag:

 • Aanleiding project en aanvraag
 • Doelstelling, resultaten die je wil behalen, hoe ga je dit meten
 • Wie is je doelgroep en hoe ga je die bereiken
 • Wat ga je met je project precies doen
 • Wie gaat het project uitvoeren (namen) en met wie ga je samenwerken
 • Marketing en communicatie
 • Planning en looptijd project
 • Financiën, incl. begroting en dekkingsplan

Tip: In sommige gevallen is er bij de verstrekker een format voor een projectplan beschikbaar. Wanneer deze beschikbaar is kun je die bij Fondswervingonline terugvinden onder de bijlagen van de subsidie of het fonds.
Deze formats kunnen ook als inspiratiebron dienen.

Kantel je subsidieaanvraag

Kijk altijd via verschillende invalshoeken naar je subsidieaanvraag en naar je project. 
Een project gericht op eenzaamheid van ouderen kan heel goed een innovatief aspect hebben, waardoor je weer heel andere subsidieverstrekkers kunt benaderen.
Door je project te kantelen heb je vaak weer totaal andere subsidiemogelijkheden. In de toekomst meer hierover.

Tips op het gebied van fondsenwerving

 1. Probeer ook anderen in je droom te betrekken. Samen bereik je maar.
 2. Wees zorgvuldig in het bepalen van je doelgroep en werf per doelgroepsegment.
 3. Het doel waar je geld voor gaat vragen moet duidelijk zijn.
 4. Geven is emotie. Verplaats je in de emotie van de gever en zijn of haar motieven.
 5. Betrek je gevers met een aansprekend, maar vooral ook authentiek verhaal. Is je verhaal niet authentiek dan zullen sponsors en donateurs hier snel doorheen prikken.
 6. Je verzoek richting sponsors of donateurs moet relevant en concreet zijn.
 7. Denk aan de lange termijn, dit levert voor alle betrokkenen de meeste toegevoegde waarde op.
 8. Vergeet bij het bepalen van de sponsoring of donatiebedragen niet de kosten die je zelf moet maken door te berekenen. Bestaat de campagne ook uit bijvoorbeeld een bedankbriefje? Vergeet dan niet deze portokosten in je calculatie mee te nemen. Wees hierin zorgvuldig.
 9. Maak duidelijk waaraan het geld besteed wordt en wees transparant.
 10. Persoonlijk contact is de sleutel tot succes. Betrek hier bij voorkeur ook de directie en bestuur bij.

Zie ook: 35 Tips op het gebied van fondsenwerving 

In de komende maanden ook aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van sponsors en donateurs.
Daarnaast in de toekomst aandacht voor zaken als het opstellen van een goed projectplan en het opstellen van een goede aanvraag.

Nog geen lid van het snelsgroeiende platform op het gebied van fondsenwerving? Hier kun je lid worden, en gelijk een gratis boek scoren.