Tof: Subsidie voor ondersteuning achterstandsleerlingen

Elk kind moet zijn talenten ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn afkomst! Het is super oneerlijk dat leerlingen met lager opgeleide ouders minder ver blijken te komen in het onderwijs dan hun leeftijdsgenoten met vergelijkbare talenten en hoger opgeleide ouders. Gelukkig is er nu een subsidie voor scholen met veel achterstandsleerlingen, zodat deze achterstandsleerlingen de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. 

Over de subsidie

Subsidie voor een aantal specifieke scholen om leraren deel te laten nemen aan coachingsactiviteiten en tevens leerlingen met achterstanden intensief te begeleiden. Het gaat om professionalisering van leraren en het gericht bieden van ondersteuning aan achterstandsleerlingen. 
Leraren op scholen met veel achterstandsleerlingen zijn de doelgroep van het beleidskader. 

Achterstandsleerlingen

Natuurlijk zal iedereen een eigen definitie hebben van een achterstandsleerling, maar de subsidieverstrekker verstaat hieronder:

Primair onderwijs
Leerlingen op een vestiging voor primair onderwijs met een leerlinggewicht, zoals vastgesteld in artikel 27 lid 1 van het Besluit bekostiging WPO

Voortgezet onderwijs
Leerlingen op een vestiging voor voortgezet onderwijs die afkomstig zijn uit een armoedeprobleemcumulatiegebied (apc-gebied), zoals vastgesteld in artikel 4 van het Regeling leerplusarrangement VO 2009

Voorwaarden

Natuurlijk moet je als school aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je een activiteitenplan maken dat in ieder geval onderstaande gegevens bevat.

 • Omschrijving van het doel dat het bevoegd gezag heeft met deelname aan de pilot
 • Omschrijving van de leraren die deelnemen aan de activiteiten en voor welke scholen zij werkzaam zijn
 • Geanonimiseerde omschrijving van de groep leerlingen die intensief begeleid gaat worden en het aantal leerlingen dat deelneemt aan de begeleiding
 • Opzet van de activiteiten
 • Persoon/personen die deelnemende leraren zal coachen
 • Omschrijving van de ontwikkelactiviteiten, indien hier sprake van is
 • Omschrijving van de borging van de activiteiten na de subsidieperiode
 • Uitwerking van de activiteiten in een planning en begroting
 • Verklaring waarin staat in welke mate de deelnemende leraren worden vrijgeroosterd en dat het bevoegd gezag zorg draagt voor vervanging
 • Ondertekening door het bevoegd gezag en de schoolleiders van de deelnemende scholen

Subsidie

Je kunt maximaal € 290.800,- per aanvraag, voor een periode van twee jaar.
De subsidie wordt overigens in drie delen uitbetaald. 

Aanvragen

De aanvraagtermijn is wel belangrijk, want je moet de subsidie relatief snel aanvragen.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand