Innovatie en technologie

De Nederlandse Antillen kunnen deelnemen aan Europees Kaderprogramma 7

Zeer recent heeft een delegatie van Curaçao een bezoek gebracht aan EG-Liaison. Hoewel de Antillen niet worden genoemd in alle oproepen, bestaat er wel degelijk een overeenkomst om deel te nemen aan het Zevende kaderprogramma - Europese Unie - KP7. Deelname is mogelijk door een gewijzigd besluit in april dit jaar.

Deelname mogelijk

De Antillen behoren tot de geassocieerde landen: landen en gebieden overzee. Organisaties op de Antillen kunnen deelnemen sinds 1 januari 2007. Naast samenwerking met de EU-partners kan er ook met de buren in de Caraïben zoals Venezuela worden samengewerkt. Zeer recent heeft een delegatie van Curaçao een bezoek gebracht aan EG-Liaison met onder andere de gedelegeerde voor economie en de Heer Chong Dienst Economische Zaken en mw Shereeta Sadadew-Lall-Ramcharan Dienst Ontwikkelingssamenwerking.

Hoewel de Antillen niet worden genoemd in de annex 4 van alle oproepen bestaat er wel degelijk een overeenkomst om deel te nemen. Deelname aan het KP7 en CIP kan via het het besluit 2001/822/EG betreffende de associatie van de LGO (landen en gebieden overzee ) met de Europese Gemeenschap dat is gewijzigd in besluit 2007/249/EG L109 van 26.4.2007.

Hierdoor kunnen de organisaties van de Antillen deelnemen vanaf 1-1-2007. Deze besluiten zijn niet opgenomen in de informatie van DG research over het KP7 en DG Enterprise voor het CIP.

Gebieden

Deze overeenkomst geldt voor de volgende gebieden: -

  •  CIP en KP7 
  • Actieprogramma een leven lang leren besluit, 1720/2006/EG
  • Jeugd in actie, besluit 1719/2009/EG
  • Cultuur, besluit 1903/2006/EG
  • Audiovisuele media, besluit 1718/2006/EG
  • HRTP Japan (Human resources Training Programme in Japan), besluit 1903/2006/EG

Zevende Kaderprogramma

Europees subsidieprogramma voor Europese bedrijven, onderzoeksinstituten, (lokale) overheden en onderzoekers die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Eind 2006 is het Zevende Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische ontwikkeling (KP7) van start gegaan.