EU KP6 Euratom

Op 17 december 2003 is de oproep voor Euratom in het Zesde Kaderprogramma opengegaan.

Voor 6 mei kunnen projectvoorstellen worden ingediend in de gebieden:

  • management van radio-actief afval
  • stralingsbescherming
  • innovatieve concepten
  • training en opleiding
  • veiligheid van bestaande installaties

Subsidiebudget

Het voor 2003 beschikbare budget is 69 miljoen Euro.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de Euratom website.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Reinbrand Visman van EG-Liaison (070 373 52 50).