Euro 40.000 voor beste educatieve samenwerking tussen onderwijs en musea

Ben je een school of museum, en ben je bezig met een educatieproject waarbij een museum en onderwijsinstelling samenwerken? Of heb je plannen hiertoe? Voor bestaande projecten is een prijs van 40.000 euro beschikbaar, voor plannen is 5.000 euro beschikbaar. De regeling is interessant voor musea en primair onderwijs.

Over de prijs

De prijs richt zich op sterke voorbeelden van educatieve samenwerking tussen musea en scholen. Musea bieden een rijke, verrassende en inspirerende omgeving om te leren. Musea kunnen scholen daardoor helpen bij het creëren van een samenhangend onderwijsaanbod. Op hun beurt kunnen scholen de musea helpen om hun publiek te behouden. 
De prijs is ingesteld voor het beste samenwerkingsproject tussen scholen en musea. Zowel musea als scholen kunnen een lopend educatieproject aanmelden voor de prijs.

Doelgroep

Zowel musea als scholen kunnen een lopend educatieproject aanmelden voor de prijs. De prijs is een geldbedrag van €.40.000,- dat wordt aangewend om het bekroonde educatieprogramma verder te ontwikkelen en uit te breiden. Nieuw is de aanmoedigingsprijs voor het beste projectplan: een prijs van € 5.000,- voor de realisatie van het projectplan.

Voorwaarden

De jury heeft drie kenmerken benoemd die ze graag terug zien in museumeducatieprojecten/projectplannen. Het zijn geen harde criteria, maar aanmeldingen die hieraan voldoen worden wel extra gewaardeerd.

  • Maatwerk
    (Museum)docenten kunnen op basis van persoonlijke voorkeuren zelf accenten aanbrengen in het project.
  • Leergebied overstijgend
    Orojecten kunnen aansluiten bij vrijwel alle vakken op school en/of uitgevoerd worden door vrijwel alle typen musea.
  • Brede verankering in de organisatie
    Niet alleen de medewerker die het programma heeft ontwikkeld is op de hoogte en enthousiast, maar ook directe collega’s, directie- en bestuursleden.

Daarnaast gelden, afhankelijk van het soort prijs, een aantal specifieke voorwaarden. Deze kun je vinden in de regelinginformatie (zie onder).

Meer informatie

Ga naar de regeling