Fonds op zoek naar veelbelovende vernieuwende sociale initiatieven

vanaf 8 februari is het weer mogelijk subsidie aan te vragen voor veelbelovende vernieuwende initiatieven die er zorgen dat kansarme mensen in Friesland zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. De subsidie is met name interessant voor professionals, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. Het subsidieplafond bedraagt 738.200 euro.

Veelbelovende vernieuwende initiatieven die kansarme mensen helpen om weer mee te doen in de maatschappij

Het fonds is bedoeld is projecten van de grond te krijgen die kansarme mensen in Friesland helpen om weer mee te doen in de maatschappij. Het is hierbij vooral belangrijk dat de projecten er toe bijdragen dat de Friese sociale infrastructuur op de langere termijn wordt versterkt. 

Participatie kansarmen

De subsidie is met name interessant voor professionals, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor participatie van kansarmen in de provincie Friesland.

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt 738.200 euro.

Aanvragen alleen mogelijk in de openstellingsperiode

Je kunt deze aanvraag indienen via een aanvraagformulier, maar dit kan alleen in de openstellingsperiode.
De eerstkomende openstellingsperiode is van 8  februari 2019 tot en met 19 maart 2019.

Ga naar de subsidie.