Maatschappij en samenleving

Internationale trust verleent subsidie aan projecten voor ontheemden

Vluchtelingen - Hulp vluchtelingen

Stel je voor: je wordt gedwongen je huis te verlaten door conflicten, extreme weersomstandigheden of natuurrampen. Dit is de harde realiteit voor miljoenen mensen wereldwijd. Gelukkig is er een internationale trust die zich inzet voor de weerbaarheid tegen klimaatverandering van deze ontheemden en hun gastgemeenschappen. Deze trust biedt subsidies tot £75,000 voor projecten die deze doelgroep ondersteunen. Het gaat hierbij vooral om initiatieven die zich richten op de versterking van levensonderhoud, het verminderen van kwetsbaarheden en bijdragen aan milieubescherming. Denk aan projecten die zowel de levenskwaliteit van ontheemden als de natuurlijke omgeving verbeteren en de interactie tussen ontheemden en hun gastgemeenschappen bevorderen. Gezien de strakke deadline en het beperkte aantal subsidies dat jaarlijks wordt toegekend (6-8 uit meer dan 500 aanvragen), is het essentieel om snel en zorgvuldig te handelen. Het is een uitgelezen kans voor organisaties die zich inzetten voor deze kwetsbare groepen en tegelijkertijd de milieuproblematiek willen aanpakken.

Wat zijn ontheemden?

Ontheemden zijn mensen die door omstandigheden zoals oorlog, geweld of natuurrampen gedwongen zijn hun thuis te verlaten. Dit kan binnen hun eigen land zijn (intern ontheemden) of over grenzen heen (vluchtelingen). Volgens UNHCR waren er in juni 2021 meer dan 84 miljoen ontheemden wereldwijd.

De subsidie in detail

De trust, die zich focust op klimaatbestendigheid, steunt initiatieven die niet alleen het leven van ontheemden en hun gastgemeenschappen verbeteren, maar ook een positieve impact hebben op de natuurlijke omgeving. Het fonds is specifiek geïnteresseerd in projecten die zowel mensen als planeet ten goede komen. Voorbeelden zijn initiatieven die levensonderhoud versterken, kwetsbaarheden verminderen, en bijdragen aan milieuherstel en -bescherming. Let wel, projecten die voornamelijk gericht zijn op water, sanitaire voorzieningen, irrigatie of onderwijs komen niet in aanmerking.

Wie kan aanvragen?

Geregistreerde non-profitorganisaties, zoals NGO's, liefdadigheidsinstellingen en sociale ondernemingen, kunnen een aanvraag indienen.
Ook Nederlandse organisaties kunnen een aanvraag indienen.

Deze organisaties moeten jaarlijks minimaal £25,000 en maximaal £5 miljoen inkomsten hebben. Een sterke band met de gemeenschappen die ze dienen is een pluspunt.

Aanvraagproces

De aanvraagprocedure is tweeledig.

  1. In de eerste fase wordt gevraagd om basisinformatie en antwoorden op drie vragen over het project.
  2. De sterkste aanvragen worden uitgenodigd voor de tweede fase, waarin meer detail vereist is.

Let op: de deadline voor het indienen van aanvragen is 26 februari 2024, om 9 uur 's ochtends (VK tijd).

Belangrijk

Gezien de strakke deadline en het beperkte aantal subsidies dat jaarlijks wordt toegekend (6-8 uit meer dan 500 aanvragen), is het essentieel om snel en zorgvuldig te handelen. Het is een uitgelezen kans voor organisaties die zich inzetten voor deze kwetsbare groepen en tegelijkertijd de milieuproblematiek willen aanpakken.

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen

Gerelateerde fondsen en subsidies