Leuk! Subsidie voor kleinschalige natuurprojecten zoals aanleg tiny forest of plukweiden

Hoe cool is het om een publiek toegankelijk tiny forest aan te leggen, of bijvoorbeeld een plukweide? Drie private fondsen hebben de handen ineengeslagen om dit mogelijk te maken. Je kunt subsidie kunt aanvragen voor kleinschalige projecten op het gebied van de natuur in de provincie Utrecht. De subsidie van maximaal 5.000 kun je gebruiken voor bijvoorbeeld het plaatsen van bijeenkasten, de aanleg van een tiny forest of de aanleg van plukweiden.

Subsidie voor vrijwilligersinitiatieven voor natuur

Via dit initiatief van drie private fondsen kun je subsidie aanvragen voor vrijwilligersinitiatieven op het gebied van de natuur, zoals bijvoorbeeld:

 • Bijenkasten
 • Tiny forests
 • Inrichten van pluktuinen of insectenweiden
 • Educatieve projecten op het gebied van natuur

Alleen stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen.

Tip
Voldoet je project aan de criteria, maar vertegenwoordig je geen stichting of vereniging, dan kun je een andere stichting/vereniging vragen om als penvoerder voor je project op te treden.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Er moeten vrijwilligers betrokken zijn bij (de uitvoering van) je project
 • De natuur moet toegankelijk zijn voor derden
 • Het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over je aanvraag is genomen en moet binnen twee jaar zijn afgerond

Restricties

Voor onderstaande zaken kan géén ondersteuning worden aangevraagd:

 • Projecten met een politiek of religieus doel
 • Fondsenwervende activiteiten
 • Prijzen/prijsuitreikingen

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier aanvragen.

Meesturen

 • Omschrijving van wat je wilt gaan doen (projectplan)
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Statuten van de aanvragende organisatie
 • Actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Recent overzicht van inkomsten en uitgaven met balans

Andere subsidies en fondsen op het gebied van natuur en milieu

 • Subsidie voor instellingen en projecten gericht kunst, cultuur, gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. In aanmerking komen veelal kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed, zorg...

 • Subsidie voor natuurprojecten

  Subsidie voor initiatieven op het gebied van natuur in de provincie Utrecht. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld de aanleg van bijenkasten, tiny forests, inrichten van pluktuinen of insectenweiden...

 • Subsidie voor goede doelen in regio Kampen

  Jaarlijkse financiële ondersteuning van één hoofdproject en/of meerdere deel- en kleine projecten. Voorkeur voor regionale projecten in de regio Kampen....

 • Subsidie voor aanleg en beheer van natuur en landschap veluwe en rivierengebied

  Subsidie voor de aanleg en beheer van natuur en landschap in Gelderland ten westen van de IJssel. In de praktijk gaat het hierbij om de Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen. De subsidie is...

 • Subsidie voor kwetsbare kinderen, armoedebestrijding en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen in kwetsbare posities, armoedebestrijding en natuurbehoud. Bij het thema armoedebestrijding heeft het fonds een voorkeur...

 • Toon meer resultaten