Leuk! Subsidie voor kleinschalige natuurprojecten zoals aanleg tiny forest of plukweiden

Hoe cool is het om een publiek toegankelijk tiny forest aan te leggen, of bijvoorbeeld een plukweide? Drie private fondsen hebben de handen ineengeslagen om dit mogelijk te maken. Je kunt subsidie kunt aanvragen voor kleinschalige projecten op het gebied van de natuur in de provincie Utrecht. De subsidie van maximaal 5.000 kun je gebruiken voor bijvoorbeeld het plaatsen van bijeenkasten, de aanleg van een tiny forest of de aanleg van plukweiden.

Subsidie voor vrijwilligersinitiatieven voor natuur

Via dit initiatief van drie private fondsen kun je subsidie aanvragen voor vrijwilligersinitiatieven op het gebied van de natuur, zoals bijvoorbeeld:

 • Bijenkasten
 • Tiny forests
 • Inrichten van pluktuinen of insectenweiden
 • Educatieve projecten op het gebied van natuur

Alleen stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen.

Tip
Voldoet je project aan de criteria, maar vertegenwoordig je geen stichting of vereniging, dan kun je een andere stichting/vereniging vragen om als penvoerder voor je project op te treden.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Er moeten vrijwilligers betrokken zijn bij (de uitvoering van) je project
 • De natuur moet toegankelijk zijn voor derden
 • Het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over je aanvraag is genomen en moet binnen twee jaar zijn afgerond

Restricties

Voor onderstaande zaken kan géén ondersteuning worden aangevraagd:

 • Projecten met een politiek of religieus doel
 • Fondsenwervende activiteiten
 • Prijzen/prijsuitreikingen

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier aanvragen.

Meesturen

 • Omschrijving van wat je wilt gaan doen (projectplan)
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Statuten van de aanvragende organisatie
 • Actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Recent overzicht van inkomsten en uitgaven met balans

Andere subsidies en fondsen op het gebied van natuur en milieu

 • Subsidie visserij

  Subsidie voor eigenaren van visserijvaartuigen uit het vlootsegment MFL1 en MFL2 voor het tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19. De subsidie geldt voor een periode...

 • Subsidie innovatie duurzame landbouw

  Subsidie voor een innovatieprojecten, kennisoverdracht en voorlichting en haalbaarheidsstudies gericht op verduurzaming van de landbouw. De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven uit de...

 • Subsidie voor samenwerking bij innovatieprojecten

  Subsidie voor ondernemers in het MKB die samenwerken in een innovatieproject. Het innovatieproject richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode...

 • Subsidie voor cO2 reductie en mijden spits

  Subsidie voor projecten gericht op verkeersdeelnemers zoals werknemers, bezoekers of scholieren, die ervoor zorgen dat een auto op werkdagen uit de spits blijft en voor projecten gericht op het...

 • Subsidie voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

  Subsidie voor projecten die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam. De subsidieverstrekker zoekt hierbij met name oplossingen voor de energietransitie, het in goede...

 • Toon meer resultaten