Leuk! Subsidie voor kleinschalige natuurprojecten zoals aanleg tiny forest of plukweiden

Hoe cool is het om een publiek toegankelijk tiny forest aan te leggen, of bijvoorbeeld een plukweide? Drie private fondsen hebben de handen ineengeslagen om dit mogelijk te maken. Je kunt subsidie kunt aanvragen voor kleinschalige projecten op het gebied van de natuur in de provincie Utrecht. De subsidie van maximaal 5.000 kun je gebruiken voor bijvoorbeeld het plaatsen van bijeenkasten, de aanleg van een tiny forest of de aanleg van plukweiden.

Subsidie voor vrijwilligersinitiatieven voor natuur

Via dit initiatief van drie private fondsen kun je subsidie aanvragen voor vrijwilligersinitiatieven op het gebied van de natuur, zoals bijvoorbeeld:

 • Bijenkasten
 • Tiny forests
 • Inrichten van pluktuinen of insectenweiden
 • Educatieve projecten op het gebied van natuur

Alleen stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen.

Tip
Voldoet je project aan de criteria, maar vertegenwoordig je geen stichting of vereniging, dan kun je een andere stichting/vereniging vragen om als penvoerder voor je project op te treden.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Er moeten vrijwilligers betrokken zijn bij (de uitvoering van) je project
 • De natuur moet toegankelijk zijn voor derden
 • Het project mag niet van start zijn gegaan vóór het besluit over je aanvraag is genomen en moet binnen twee jaar zijn afgerond

Restricties

Voor onderstaande zaken kan géén ondersteuning worden aangevraagd:

 • Projecten met een politiek of religieus doel
 • Fondsenwervende activiteiten
 • Prijzen/prijsuitreikingen

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier aanvragen.

Meesturen

 • Omschrijving van wat je wilt gaan doen (projectplan)
 • Begroting
 • Dekkingsplan
 • Statuten van de aanvragende organisatie
 • Actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Recent overzicht van inkomsten en uitgaven met balans

Andere subsidies en fondsen op het gebied van natuur en milieu

 • Subsidie voor biodiversiteit, natuur en landschap

  Versterken van de biodiversiteit in het openbaar gebied door het verstrekken van projectsubsidie voor initiatieven die bijdragen aan een gunstige staat van de natuur of het landschap. De...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie

  Financiële ondersteuning van kleinschalige projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie in De Bilt. Voor projecten op het gebied...

 • Subsidie voor plaatselijke maatschappelijke projecten

  Financiële ondersteuning van lokale initiatieven die bijdragen aan een betere en/of gezondere buurt. De organisatie steunt bij voorkeur activiteiten die zich richten op onderwijs, bevordering van...

 • Subsidie voor o.a. onderzoek, ontwikkelingswerk en natuur

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van geneeskunde, de monumentenzorg, stadsbehoud en -leefbaarheid, natuurbeleid en het bestrijden van dierenleed. Het afgelopen jaar was er ca. €...

 • Subsidie voor sportaccommodaties

  Subsidie van maximaal € 25.000 om sportclubs groener te maken door vergroening van de buitenruimte van de sportaccommodatie met planten, struiken, bomen, het treffen van eet- en nestgelegenheid...

 • Toon meer resultaten