Nieuw fonds verstrekt subsidie voor lokale initiatieven in Zeeland

Vijftien partijen slaan de handen ineen voor een nieuw fonds om lokale initiatieven te stimuleren die duurzame sociale verbindingen bevorderen en zo sociale samenhang en participatie versterken. In het Zeeuwse fonds zit een startkapitaal van €250.000,-, hierna zal het fonds zichzelf moeten bedruipen via giften van particulieren, bedrijven, acties en nalatenschappen. 

Subsidie voor lokale initiatieven

Het nieuwe fonds stimuleert lokale initiatieven die duurzame sociale verbindingen bevorderen en zo sociale samenhang en participatie versterken. Belangrijke thema’s hierbij zijn informele zorg, de leefbaarheid van kleine kernen, sociaal-economische participatie en toeleiding naar onderwijs en werk.

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Goede ideeën genoeg in Zeeland, maar het ontbreekt vaak aan geld om ze uit te voeren. Daarom willen we initiatieven van Zeeuwen verder helpen. Mensen enthousiasmeren, initiatieven bij elkaar brengen en ze – waar nodig - een duwtje in de rug geven. Het nieuwe fonds stimuleert dat Zeeuwen samen actief zijn en dingen doen voor hun dorp of stad.”

Inspiratiebijeenkomst in september

Speciaal voor verenigingen, organisaties en initiatiefnemers die een beroep willen doen op dit nieuwe fonds organiseert het fonds op donderdag 20 september tussen 14.30 en 18.00 uur een inspiratiebijeenkomst.

Aanvragen

In het Zeeuwse fonds zit een startkapitaal van €250.000,-. Na de start bedruipt het fonds zichzelf via giften van particulieren, bedrijven, acties en nalatenschappen. Een beroep doen op het fonds? Aanvragen en beoordeling lopen via het dit fonds