Nieuw: subsidie via cultuurfonds voor monumenten in Noord-Brabant

Eigenaren van gemeentelijke of provinciale monumenten of beeldbepalende panden, die liggen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht, kunnen geen aanspraak maken op reguliere subsidies van het rijk. De eigenaar van zo'n monument kan soms gebruik maken van provinciale of gemeentelijke subsidies.

Prins Bernard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds

Om te delen in de zorg voor monumenten hebben het Prins Bernard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds besloten om per provincie een Cultuurfonds voor Monumenten op te richten. De provincie Noord- Brabant ondersteunt dit initiatief.

Leningen

Uit het fonds worden geen subsidies verstrekt, maar leningen met een lage rente. Een eigenaar van een monument kan deze lening, een Cultuurfonds-hypotheek, krijgen voor de financiering van de restauratie. Het rentepercentage, minimaal 1,5%, ligt zo'n 4,5% onder de marktrente voor hypotheken. De betaling van rente en aflossing zorgt ervoor dat het geld terugvloeit in het fonds. Hierdoor blijft het fonds ook in de toekomst beschikbaar. Het fonds is gestart met 2,8 miljoen euro.

Voorwaarden

Aanvragen voor een financiering uit het Cultuurfonds moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten:

 • het betreft de restauratie van gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht of panden die op de Cultuurhistorische Waardekaart geplaatst zijn;
 • de restauratie mag nog niet zijn begonnen;
 • het gaat om restauratie dan wel om constructief herstel;
 • er is een (monumenten) vergunning afgegeven voor de werkzaamheden;
 • een beoordeling van kredietwaardigheid maakt onderdeel uit van de procedure;
 • de financiering wordt alleen verstrekt met gemeentegarantie;
 • Rijksmonumenten komen niet in aanmerking;
 • de aanvraag voor een lening geschiedt d.m.v. een voordracht van de gemeente.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 25,- per maand