Nieuwe prijs voor inspirerende onderwijsmethoden over Europese Unie

De Europese Unie stelt een nieuwe prijs in om leerkrachten en scholen te belonen die voor beter onderricht over de Europese Unie op school zorgen. Scholen uit het middelbaar onderwijs die hun leerlingen op inspirerende wijze over de EU onderrichten kunnen vanaf september meedingen naar deze nieuwe Europese prijs. Alle middelbare scholen in de Europese Unie komen in aanmerking voor de prijs.

Belang benadrukken van onderricht en leren over de EU op jonge leeftijd

De prijs beloont uitstekende leerkrachten en scholen uit het middelbaar onderwijs die hun leerlingen op inspirerende wijze over de EU onderrichten. De prijs zal boeiende activiteiten erkenning en zichtbaarheid in de hele EU geven en het
belang benadrukken van onderricht en leren over de EU op jonge leeftijd. De prijs zal de aandacht vestigen op inspirerende onderwijsmethoden waarbij de leerlingen actief bij het onderricht over de EU worden betrokken. Dankzij de prijs
zullen deze methoden ook worden verspreid.

Voorwaarden

De Europese Commissie zal het wedstrijdreglement opstellen en bekendmaken met de gedetailleerde voorwaarden voor deelname, de termijnen, de toekenningscriteria, het aantal prijzen, het prijzengeld en de wijze waarop de prijzen aan de
winnaars zullen worden uitbetaald.

Aanmelden

De oproep tot het indienen van aanvragen voor 2019 zal naar verwachting in september 2019 worden gepubliceerd.

We houden je op de hoogte.