Nieuwe subsidie voor lokale en regionale media

Ben jij werkzaam bij een lokale of regionale media organisatie en ben je op zoek naar financiële ondersteuning voor jouw project? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Er is namelijk een nieuwe subsidie opengesteld. Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die het moeilijk hebben om het publiek te bedienen op plaatsen waar toegang tot informatie aanzienlijk is afgenomen.

Niet alleen financiële ondersteuning

Deze subsidie, onderdeel van een groter programma dat wordt ondersteund door de Europese Commissie, biedt niet alleen financiële ondersteuning, maar ook technische en mentorship-ondersteuning om de organisatorische capaciteit, journalistieke innovatie en bedrijfsduurzaamheid te verbeteren. 

Zo kun je onder andere experts uitnodigen om een duurzaam bedrijfsplan op te stellen, trainingen volgen voor journalisten, redacteuren en mediabeheerders, ondersteuning krijgen voor innovatieve redactionele acties en betrokkenheid van het publiek, en experimenten uitvoeren met native advertising om de algehele inkomsten te verhogen.

Teams van journalisten

Deze subsidie is beschikbaar voor teams van journalisten (personen).

De aanvragers moeten aan een aantal eisen voldoen, zoals een omzet van minder dan € 1,5 miljoen en geen deel uitmaken van een groep of consortium met een geconsolideerde omzet van meer dan € 3 miljoen. Daarnaast moeten media-outlets minstens één jaar voor de aanvraagdeadline journalistieke inhoud beschikbaar hebben gesteld aan het grote publiek en zich richten op een breed publiek in de betreffende regio.

Tijdig beginnen met je aanvraag

Belangrijk om te weten is dat er maar twee aanvraagperioden zijn: de eerste op 25 mei 2023 en de tweede op 28 september 2023. Het is dus belangrijk om tijdig te beginnen met het voorbereiden van je aanvraag.

Met deze subsidie kun je niet alleen je eigen organisatie ondersteunen, maar ook bijdragen aan het versterken van lokale en regionale democratieën. Wees dus creatief en durf groot te dromen!

Zorg voor een overtuigende aanvraag

Wil jij in aanmerking komen voor deze subsidie? Zorg er dan voor dat je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Lees de regels, eisen en beoordelingscriteria goed door. Maak een gedetailleerde projectbegroting en zorg dat deze in overeenstemming is met het sjabloon van het subsidieprogramma.

Zorg er ook voor dat je een overtuigende beschrijving geeft van het project en hoe het bijdraagt aan de democratie en de lokale gemeenschap. En vergeet vooral niet om te benadrukken hoe jouw project bijdraagt aan een betere wereld!

Meer informatie

Meer informatie of deze subsidie nu aanvragen.

Andere subsidies en fondsen voor media

 • Internationale prijs voor fotografen: fotografie over klimaatverandering

  Initiatief dat fotografen wereldwijd oproept om de kracht van mensenrechten vast te leggen in hun afbeeldingen, specifiek in relatie tot klimaatverandering. Alle fotografie moet gerelateerd zijn aan...
 • Subsidie voor opkomende internationale videokunstenaars

  Financiële ondersteuning voor opkomende internationale videokunstenaars via awards, production grants en mentorship grants. Het fonds werkt intensief samen met kunstenaars op maat, volgens de...
 • Subsidie voor duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkeling en risicobeheersing van Geavanceerde Technologieën

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen of projecten van algemeen nut. Hierbij moet het gaan om projecten gericht op de leefbaarheid van de aarde, het tegengaan van klimaatverandering en/of...
 • Subsidie voor versterking culturele infrastructuur

  Subsidie bedoeld voor makers en culturele organisaties in de provincie Noord-Brabant die een ontwikkelambitie hebben op zowel artistiek als zakelijk gebied. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd...
 • Subsidieregeling ter bevordering van culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars

  Subsidie voor nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan...
 • Toon meer resultaten