Nieuwe subsidie voor onderwijsinnovatie op komst

Vanaf medio oktober is het voor schoolleiders mogelijk maximaal 10.000 euro subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van innovatieplannen voor hun school. De subsidie is bedoeld om schoolleiders in een positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. 

Aanjaagsubsidie

Het Schoolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF) is een aanjaagsubsidie, bedoeld om schoolleiders in positie te brengen om daadkrachtig en duurzaam innovaties op hun school op te zetten. In oktober komt een call online op de website van het NRO, waarin wordt beschreven aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen. Het is een experiment waaraan ook een evaluatie is gekoppeld.

Het gaat om een persoonsgebonden beurs van maximaal 10.000 euro.
Wanneer de aanvragen voldoen aan de eisen zoals beschreven in de call, is het toekennen op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond (100.000 euro) is bereikt, is indienen niet meer mogelijk.

Aanvragen subsidie

Aanvragen kunnen naar verwachting medio oktober/november worden ingediend. De precieze openings- en sluitingsdatum volgen in de call.

Zodra de call geopend is zullen we je hierover informeren.