Nieuwe subsidie voor oplossen problemen in journalistiek

Per 27 januari is er een nieuwe subsidie beschikbaar, waarbij je in teamverband op zoek gaat naar vernieuwende oplossingen voor problemen binnen de journalistiek of binnen een journalistieke organisatie. Vervolgens kun je elke maand subsidie aanvragen om experimenten uit te voeren, waarbij er in totaal 750.000 euro beschikbaar is. Je kunt je online aanmelden. Mees opvallen dis dat er naast het reguliere programma voor de meer gevorderde vernieuwers nu ook een "light programma" is voor teams of individuen die kennis willen maken met vernieuwing in de journalistiek.

Subsidie aan te vragen door privé personen en door organisaties

De nieuwe subsidie is gericht op de ontwikkeling van een innovatieve oplossing voor een probleem in de journalistiek, waarbij het programma bestaat uit een begeleidingsprogramma en hiermee samenhangende subsidieverstrekking.

Zowel privé personen als rechtspersonen kunnen zich aanmelden. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is verplicht, maar pas zodra je bent toegelaten. Op het moment van toelating dus nog niet.

Inhoudelijke criteria

Het verstrekkende fonds beslist gelijktijdig op de verzoeken op basis van randvoorwaardelijke en inhoudelijke criteria

Randvoorwaardelijke criteria
De randvoorwaardelijke criteria bestaan uit zowel:

 • Journalistieke karakter, waarbij de activiteiten betrekking hebben op
  • Journalistieke producten
  • Journalistieke diensten
  • Platforms om journalistieke producten of diensten te realiseren, of
  • Modellen om journalistieke producten of diensten te realiseren; als ook
 • Innovatieve karakter, waarbij de activiteiten vernieuwingen tot stand brengen binnen een van de vereiste vormen van het journalistieke karakter, waarbij vernieuwing kan bestaan uit:
  • Nieuwe activiteiten binnen het journalistieke karakter
  • Nieuwe combinaties van activiteiten binnen het journalistieke karakter
  • Nieuwe combinaties van bestaande activiteiten binnen het journalistieke karakter
  • Nieuwe combinaties van nieuwe met activiteiten binnen het journalistieke karakter

Inhoudelijke criteria
De inhoudelijke criteria hebben betrekking op de haalbaarheid van het ingediende activiteitenplan en betreffen:

 • Het karakter van de teamsamenstelling: in hoeverre zijn de juiste competenties aanwezig om het voorgenomen activiteitenplan uit te voeren
 • Het duurzame karakter van de activiteiten: in hoeverre kan het aangedragen probleem leiden tot een oplossing die zelfvoorzienend kan worden voortgezet na het subsidietraject; en
 • De uitvoerbaarheid van de activiteiten: in hoeverre kan het voorgenomen activiteitenplan worden uitgevoerd binnen de termijn van en met de beschikbare middelen binnen de regeling

Subsidie

Het verstrekkende fonds stelt 750.000 euro beschikbaar, aan te vragen door alle teams gedurende het programma.  

Aanvragen subsidie

Meer informatie, of een subsidieaanvraag aanmaken.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van media

 • Subsidie voor projecten op het gebied van communicatievrijheid

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de bescherming van de communicatievrijheid en de grondrechten op dit gebied. De subsidie kan rechtstreeks worden aangevraagd door...

 • Internationale subsidie voor vrouwelijke journalisten

  Internationale subsidie voor projecten van vrouwelijke journalisten, om zo de rol van vrouwen in de nieuwsmedia over de hele wereld te bevorderen. Subsidies zijn mogelijk om wereldwijde problemen...

 • Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te...

 • Subsidie voor lokale media

  Subsidie om het bestaande aanbod van lokale media dat dreigt te verdwijnen als gevolg van de coronacrisis in stand te houden en om de lokale nieuwsvoorziening te versterken of aan te vullen door...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van stalking, misbruik en huiselijk geweld

  Financieel ondersteunen van projecten waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen onder andere problematiek als stalking, misbruik en huiselijk geweld. In veel gevallen zal het hierbij gaan om...

 • Toon meer resultaten