Nieuwe subsidie voor oplossen problemen in journalistiek

Per 27 januari is er een nieuwe subsidie beschikbaar, waarbij je in teamverband op zoek gaat naar vernieuwende oplossingen voor problemen binnen de journalistiek of binnen een journalistieke organisatie. Vervolgens kun je elke maand subsidie aanvragen om experimenten uit te voeren, waarbij er in totaal 750.000 euro beschikbaar is. Je kunt je online aanmelden. Mees opvallen dis dat er naast het reguliere programma voor de meer gevorderde vernieuwers nu ook een "light programma" is voor teams of individuen die kennis willen maken met vernieuwing in de journalistiek.

Subsidie aan te vragen door privé personen en door organisaties

De nieuwe subsidie is gericht op de ontwikkeling van een innovatieve oplossing voor een probleem in de journalistiek, waarbij het programma bestaat uit een begeleidingsprogramma en hiermee samenhangende subsidieverstrekking.

Zowel privé personen als rechtspersonen kunnen zich aanmelden. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is verplicht, maar pas zodra je bent toegelaten. Op het moment van toelating dus nog niet.

Inhoudelijke criteria

Het verstrekkende fonds beslist gelijktijdig op de verzoeken op basis van randvoorwaardelijke en inhoudelijke criteria

Randvoorwaardelijke criteria
De randvoorwaardelijke criteria bestaan uit zowel:

 • Journalistieke karakter, waarbij de activiteiten betrekking hebben op
  • Journalistieke producten
  • Journalistieke diensten
  • Platforms om journalistieke producten of diensten te realiseren, of
  • Modellen om journalistieke producten of diensten te realiseren; als ook
 • Innovatieve karakter, waarbij de activiteiten vernieuwingen tot stand brengen binnen een van de vereiste vormen van het journalistieke karakter, waarbij vernieuwing kan bestaan uit:
  • Nieuwe activiteiten binnen het journalistieke karakter
  • Nieuwe combinaties van activiteiten binnen het journalistieke karakter
  • Nieuwe combinaties van bestaande activiteiten binnen het journalistieke karakter
  • Nieuwe combinaties van nieuwe met activiteiten binnen het journalistieke karakter

Inhoudelijke criteria
De inhoudelijke criteria hebben betrekking op de haalbaarheid van het ingediende activiteitenplan en betreffen:

 • Het karakter van de teamsamenstelling: in hoeverre zijn de juiste competenties aanwezig om het voorgenomen activiteitenplan uit te voeren
 • Het duurzame karakter van de activiteiten: in hoeverre kan het aangedragen probleem leiden tot een oplossing die zelfvoorzienend kan worden voortgezet na het subsidietraject; en
 • De uitvoerbaarheid van de activiteiten: in hoeverre kan het voorgenomen activiteitenplan worden uitgevoerd binnen de termijn van en met de beschikbare middelen binnen de regeling

Subsidie

Het verstrekkende fonds stelt 750.000 euro beschikbaar, aan te vragen door alle teams gedurende het programma.  

Aanvragen subsidie

Meer informatie, of een subsidieaanvraag aanmaken.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van media

 • Subsidie voor journalistiek onderzoek

  Subsidie voor diverse media (krant, radio, tv, internet etc.) om deze de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de samenleving. De subsidieverstrekker...

 • Subsidie journalistiek

  Subsidie om in teamverband op zoek te gaan naar vernieuwende oplossingen voor problemen binnen de journalistiek of binnen een journalistieke organisatie. Hierbij kun je als team elke maand subsidie...

 • Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000...

 • Subsidie voor het uitgeven van boeken in de Friese taal

  Subsidie kan worden verstrekt voor het uitgeven van een papieren, digitaal of auditief boek in de Friese taal. De subsidie is afhankelijk van het soort publicatie, maar bedraagt maximaal 2.000 euro...

 • Subsidie voor industriële vormgeving en interieurontwerp en beurzen voor beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van industriële vormgeving en architectuur. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan jonge beeldend kunstenaars, architecten en...

 • Toon meer resultaten