Nu subsidie aanvragen voor innovaties op het gebied van sport

Sportbonden en gemeenten kunnen vanaf vandaag een voucher met een waarde van maximaal 10.000 euro aanvragen voor een innovatievraag op het gebied van sport. Met de voucher kan vervolgens de expertise van een van de dertien deelnemende sportinnovatorcentra worden ingezet. Interessant hierbij is dat het om zowel een technische als een maatschappelijke innovatie kan gaan. Ook nieuwe toepassingen van bestaande innovaties vallen onder deze regeling. Je zou dus een innovatie die binnen een andere sport is toegepast kunnen gaan toepassen binnen je eigen sportsector of regio. De subsidie kan worden aangevraagd door een gemeente of sportbond, samen met een sportinnovatorcentrum.

Innovatievraagstukken van gemeenten en sportbonden

De voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een gemeente of sportbond.
De innovatievraag moet hierbij aansluiten bij een van de zes onderstaand gedefinieerde ambities uit het Nationaal Sportakkoord.

 • Inclusief sporten & bewegen
  Iedere Nederlander moet een leven lang plezier kunnen beleven aan sporten en bewegen
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
  Aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd, waarbij we zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.
 • Duurzame sportinfrastructuur
  Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.
 • Positieve sportcultuur
  Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos.
 • Topsport die inspireert
  Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport

Met een voucher kan vervolgens de expertise van een van de deelnemende sportinnovatorcentra worden ingezet. Bij voorkeur gaat het hierbij om een nieuwe samenwerking.

Onder innovatie wordt overigens zowel technologische als sociale innovatie verstaan. Hieronder valt ook een nieuwe toepassing (bijvoorbeeld vertaling vanuit een andere sector of toepassing in een andere regio). Het kan gaan om advies, onderzoek (bijvoorbeeld literatuur-, haalbaarheid-, markt- of effectonderzoek), doorontwikkeling, conceptontwikkeling, validatie/testen van een innovatie, prototyping, data-analyse of netwerkorganisatie.

Wie kan de voucher aanvragen

Een gemeente of sportbond kan samen met een Sportinnovator-centrum een aanvraag indienen.

First come, first served

In totaal is er € 200.000 beschikbaar met een maximum van € 10.000 per voucher.
Hierbij geldt het principe ‘first come, first served’. Indien het totale budget van € 200.000 uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, dan sluit de oproep. 

Meer informatie

Meer informatie, of een projectplan en aanvraag maken

Andere subsidies en fondsen op het gebied van sport

 • Financiële tegemoetkoming corona crisis

  Financiële tegemoetkoming voor gedupeerde ondernemingen die verwachten in de periode die verwacht in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste 4000 euro aan omzetverlies te...

 • Subsidie voor culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van instellingen met culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende doelstelling en het ondersteunen van natuurlijke personen wanneer deze te maken...

 • Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek...

 • Subsidie voor gemeenten en sportbonden

  Subsidie in de vorm van een voucher voor gemeenten en sportbonden om technische en sociale innovaties op het gebied van sport en bewegen te stimuleren. De innovatievraag moet betrekking hebben op...

 • Toon meer resultaten