Nu subsidie aanvragen voor innovaties op het gebied van sport

Sportbonden en gemeenten kunnen vanaf vandaag een voucher met een waarde van maximaal 10.000 euro aanvragen voor een innovatievraag op het gebied van sport. Met de voucher kan vervolgens de expertise van een van de dertien deelnemende sportinnovatorcentra worden ingezet. Interessant hierbij is dat het om zowel een technische als een maatschappelijke innovatie kan gaan. Ook nieuwe toepassingen van bestaande innovaties vallen onder deze regeling. Je zou dus een innovatie die binnen een andere sport is toegepast kunnen gaan toepassen binnen je eigen sportsector of regio. De subsidie kan worden aangevraagd door een gemeente of sportbond, samen met een sportinnovatorcentrum.

Innovatievraagstukken van gemeenten en sportbonden

De voucher biedt financiële ondersteuning bij een innovatievraag van een gemeente of sportbond.
De innovatievraag moet hierbij aansluiten bij een van de zes onderstaand gedefinieerde ambities uit het Nationaal Sportakkoord.

 • Inclusief sporten & bewegen
  Iedere Nederlander moet een leven lang plezier kunnen beleven aan sporten en bewegen
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
  Aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd, waarbij we zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruit gaat.
 • Duurzame sportinfrastructuur
  Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen, is een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.
 • Positieve sportcultuur
  Sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos.
 • Topsport die inspireert
  Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport

Met een voucher kan vervolgens de expertise van een van de deelnemende sportinnovatorcentra worden ingezet. Bij voorkeur gaat het hierbij om een nieuwe samenwerking.

Onder innovatie wordt overigens zowel technologische als sociale innovatie verstaan. Hieronder valt ook een nieuwe toepassing (bijvoorbeeld vertaling vanuit een andere sector of toepassing in een andere regio). Het kan gaan om advies, onderzoek (bijvoorbeeld literatuur-, haalbaarheid-, markt- of effectonderzoek), doorontwikkeling, conceptontwikkeling, validatie/testen van een innovatie, prototyping, data-analyse of netwerkorganisatie.

Wie kan de voucher aanvragen

Een gemeente of sportbond kan samen met een Sportinnovator-centrum een aanvraag indienen.

First come, first served

In totaal is er € 200.000 beschikbaar met een maximum van € 10.000 per voucher.
Hierbij geldt het principe ‘first come, first served’. Indien het totale budget van € 200.000 uitgeput voordat de sluitingsdatum is bereikt, dan sluit de oproep. 

Meer informatie

Meer informatie, of een projectplan en aanvraag maken

Andere subsidies en fondsen op het gebied van sport

 • Subsidie organiseren evenementen watersport

  Subsidie voor het organiseren van evenementen op het gebied van watersport waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven. De subsidie is afhankelijk van de omvang van het...

 • Subsidieregeling breedtesport

  Subsidie voor het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten die op amateurbasis beoefend kunnen worden door alle lagen van de bevolking. Belangrijk is dat je project gericht is op o.a....

 • Subsidie voor nieuwe producten of diensten die grote sport(evenementen) ondanks COVID-19 veilig en volledig toegankelijk maken voor publiek

  Subsidie in de vorm van een open competitie om innovatieve oplossingen te vinden die het ondanks COVID-19 mogelijk maken sportevenementen verantwoord open te stellen voor publiek en deelnemers. Er...

 • Sponsor activiteiten innovatie, gezondheid en welzijn

  Sponsoring van activiteiten die gerelateerd zijn aan innovatie, sport en cultuur. Belangrijke voorwaarde bij beoordeling van de sponsoringaanvragen is dat de gesponsorde activiteit een bijdrage...

 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 • Toon meer resultaten