Opnieuw subsidie voor huisartsen

Vanaf 1 september is de tweede en laatste ronde waarbij subsidie kan worden aangevraagd voor het vestigen, bouwen, of het verbouwen van een huisartsenpraktijk in Friesland. In deze laatste ronde stelt de subsidieverstrekker het overgebleven bedrag van 311.000 euro beschikbaar aan huisartsen, die plannen hebben om hun bestaande of nieuwe praktijk te (ver)bouwen. Overigens hoef je als aanvragende huisarts nog niet in Friesland gevestigd te zijn, mits je bereid bent binnen twee jaar naar Friesland te verhuizen. Er is subsidie mogelijk voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor de (ver)bouw.

Jonge huisartsen warm maken

Achterliggende gedachte achter deze subsidieregeling is o.a. dat de huisartsenzorg in Friesland onder druk staat. Zo daalt het aantal huisartsen en is het lastig nieuwe huisartsen te vinden, waardoor dit o.a. in Leeuwarden tot zorgelijke situaties leidt. In 2018 is daarom gestart met de campagne “11huisartsen”. Hiermee willen de initiatiefnemers jonge huisartsen warm maken voor een praktijk in één van de Friese dorpen of steden, en wijzen ze op de mogelijkheden en voordelen van een huisartsencarrière in Friesland. De campagne leverde tot nu toe minimaal 15 potentiële kandidaten op.

Huisartsenzorg toekomstbestending maken

De subsidieregeling richt zich op het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg, waarbij specifiek wordt ingezet op het continueren van bestaande, dan wel het vestigen van nieuwe huisartsenpraktijken binnen de provincie.

Er kan subsidie wordt verstrekt voor:

  • Bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk
  • Het inhuren van een externe adviseur voor het voor een huisarts opstellen van vastgoed- of huisvestingsplan voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk.

De subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan een in een rechtsvorm georganiseerde huisarts of praktijkhoudende huisarts in de provincie Friesland.

Hogere rankschikking

Een aanvraag zal hoger gerangschikt wordt naarmate die meer voldoet aan de volgende criteria:

  • Toekomstbestendingheid
  • Afstemming met de Hagro
  • Noodzaak
  • Duurzaamheid

Meer informatie

Meer informatie, of voorbereiden subsidieaanvraag.