Rutte: 17 miljoen euro subsidie voor samenwerking gemeenten bij uitvoering bijstand

Met name kleinere gemeenten hebben behoefte aan regionale samenwerking bij de uitvoering van de bijstandswet. Op die manier kan de dienstverlening voor de burger op lokaal niveau verbeteren. Ook kunnen gemeenten kennis en ervaring uitwisselen en de ruimere bevoegdheden die zij op basis van de nieuwe Wet werk en bijstand krijgen beter benutten.

Subsidie

Gemeenten kunnen bij het opzetten van een samenwerkingsverband gebruik maken van ondersteuning door deskundigen. Een expertteam kan de gemeente adviseren over de terreinen van samenwerking. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet uiterlijk per 1 mei 2004 een aanvraag zijn ingediend.

Eerder zijn al andere subsidieregelingen voor gemeenten ingesteld, onder meer gericht op de regionale arbeidsmarkt en bestrijding van bijstandsfraude.