Sport recreatie en evenementen

Sponsoring van sportactiviteiten in Noord-Holland

Het kan een hele zoektocht zijn om sponsors te vinden voor je sportvereniging, evenement of toernooi. Naast de fondsen die dergelijke activiteiten ondersteunen zijn er gelukkig ook sponsors die sportactiviteiten sponsoren. In dit artikel aandacht voor een sponsor die sportactiviteiten in Noord-Holland sponsort én een relatief makkelijke en snelle aanvraag- en beoordelingsprocedure kent. Daarnaast aandacht voor het opbouwen van een relatie met je sponsor, o.a. door het aanbieden van een tegenprestatie met meerwaarde voor jou en de sponsor. Je kunt bij deze sponsor overigens direct een online aanvraag indienen.

Sponsoring van sportclubs, verenigingen en sportactiviteiten in Noord-Holland

De regionale afdeling van een grote coöperatieve dienstverlener hecht waarde aan sport en sportactiviteiten en heeft aangegeven daarom regionale sportinitiatieven en sportevenementen in Noord-Holland te willen ondersteunen. 

Hierbij richt de dienstverlener zich specifiek op het sponsoren van sportverenigingen, clubs en activiteiten en projecten op het gebied van sport en bewegen.

De belangrijkste voorwaarden op een rij

We hebben de meest belangrijke voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De sponsoringaanvraag moet, je raad het al, betrekking hebben op een organisatie of activiteit op het gebied van sport en bewegen
 • De activiteiten moeten plaatsvinden in Noord-Holland. Als aanvrager hoeft je overigens niet per definitie in deze provincie gevestigd te zijn
 • Sponsorovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van maximaal één jaar en worden ieder jaar opnieuw beoordeeld aan de hand van de (nieuwe) voorwaarden
 • Bord- of shirtsponsoring uitsluitend als het onderdeel uitmaakt van een groter sponsorgeheel. Dus niet alleen een sponsorbord, wel bijvoorbeeld sponsoring van een sportevenement samen met een bord
 • Afspraken voor sponsoring worden in een sponsorcontract vastgelegd, mondelinge afspraken via de mail zijn niet rechtsgeldig
 • De sponsor verwacht een tegenprestatie

Deze activiteiten komen niet in aanmerking voor sponsoring

Uiteraard is het ook goed om te weten welke activiteiten niet voor sponsoring in aanmerking komen. 

 • Op zichzelf staande advertenties in clubbladen, programmaboekjes en jubileumkranten
 • Activiteiten of doelen met een politieke, religieuze of activistische boodschap
 • Doelen met een onnodige milieubelasting
 • Initiatieven die een potentieel gevaar opleveren voor deelnemers en/of publiek
 • Individuen of individuele activiteiten
 • Activiteiten met als doel het inzamelen van geld voor goede doelen
 • Studiedagen, congressen, seminars etc
 • Feesten, markten en braderieën
 • Verzoeken met een structureel en/of meerjarig karakter
 • Initiatieven die deels of geheel plaatsvinden buiten Noord-Holland.

Denk na over een tegenprestatie en het opbouwen van een sponsorrelatie

Zoals je in ons dossier over sponsoring kunt lezen kent sponsoring een vorm van wederkerigheid en moet je dus goed nadenken over de tegenprestatie die je de sponsor kunt aanbieden. Probeer oog te hebben voor de belangen van de sponsor en probeer hier een stukje meerwaarde te creëren.

Zeker bij de beoordeling van de aanvragen kan je tegenprestatie het verschil maken. Een zwart wit advertentie in een beduimeld programmaboekje is geen relevante tegenprestatie en komt meer in de richting van filantropie.

Bedenk in plaats hiervan bijvoorbeeld hoe de sponsor zich op je evenement kan profileren. Kan de sponsor bijvoorbeeld op de club of tijdens het evenement speciale activiteiten organiseren voor haar klanten of leden? Of kun je de sponsor bijvoorbeeld een interessant netwerk bieden?

Denk dus in vormen van meerwaarde voor zowel jou als de sponsor en besteed in je sponsoringaanvraag voldoende aandacht voor de tegenprestatie van de sponsor. Probeer dus niet alleen te "halen", en laat merken dat je oog hebt voor de belangen van de sponsor. Alleen zo kun je bouwen aan een hopelijk langdurige relatie met de sponsor.

Makkelijke aanvraagprocedure en snelle beoordeling van je aanvraag

Prettig bij deze sponsor is dat de aanvraagprocedure redelijk makkelijk is. Je kunt de aanvraag namelijk online indienen.

Ook prettig is dat de beoordeling van je aanvraag niet maanden hoeft te duren. Na ongeveer drie weken weet je waar je aan toe bent. Het streven van de sponsor is namelijk om je aanvraag binnen drie weken te beoordelen. 

Overigens neemt de relatief makkelijke aanvraagprocedure en de relatief korte beoordelingstermijn niet weg dat je ruim op tijd met je sponsoringaanvraag moet beginnen.

Direct online een sponsoringaanvraag indienen

Meer informatie en aanvraagformulier sponsoring