Subsidie aanvragen voor recreatie en toerisme in Drenthe nog steeds mogelijk

Goed nieuws wanneer je subsidie wilt aanvragen voor een project op het gebied van recreatie en toerisme in Drenthe. Omdat er grote behoefte is aan vernieuwende projecten op het gebied van recreatie en toerisme kun je tot 1 juli 2020 subsidie blijven aanvragen voor dergelijke recreatieve projecten. Voor 2020 is er 127.000 euro beschikbaar gesteld voor innovatieve en onderscheidende plannen die Drenthe aantrekkelijk maken voor toeristen en dagjesmensen.

Recreatie en toerisme in Drenthe

Deze subsidie is bestemd voor recreatieondernemers in de provincie Drenthe met een innovatief en onderscheidend plan dat Drenthe nog aantrekkelijker maakt voor toeristen en dagjesmensen.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor o.a:

  • Een nieuw project op een bestaand bedrijf, zoals een indoor speelpark op een verblijfsrecreatiebedrijf dat ook voor dagjesmensen toegankelijk is
  • Een nieuw samenwerkingsproject: bijvoorbeeld een aantal campings dat verblijf combineert met een arrangement en samenwerkt met aanbieders van sportieve en culturele activiteiten in de omgeving
  • Een project in de publieke ruimte, zoals een fiets of wandelvoorziening, waar niet alleen de gasten van het recreatiebedrijf gebruik van kunnen maken, maar ook dagjesmensen en inwoners uit de omgeving
  • Een cursus of training gericht op de totstandkoming van een strategisch ondernemingsplan voor een nieuw project
  • Het maken van een businessplan voor een nieuw project
  • Het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een nieuw project

Subsidiebedragen

Je kunt een bijdrage krijgen van 30% als de totale projectkosten tussen de 50.000 en 80.000 euro bedragen.
Zijn de projectkosten meer dan 80.000 euro dan kun je een subsidieaanvraag doen voor 40% van de projectkosten, met een maximum van 75.000 euro.

Aanvragen

De subsidieregeling is met zes maanden verlengd, zodat je nu tot 1 juli 2020 gebruik kunt maken van deze regeling.

Je kunt hier een projectplan voor deze subsidieregeling aanmaken, of deze subsidie aanvragen