Subsidie voor betere zorg kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen

Hoe goed de medische zorg in Nederland ook is, soms is het normale zorgpakket gewoon niet voldoende voor kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben. Via dit fonds kan er subsidie worden aangevraagd voor projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden. Sleutelwoorden zijn: kindvriendelijkheid, (visuele) communicatie en ouder-kindrelatie.

Over de subsidie

Het fonds zet zich primair in voor een betere zorg voor kinderen in ziekenhuizen en medische instellingen in Nederland door het realiseren van projecten die niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg gefinancierd kunnen worden. Sleutelwoorden zijn: kindvriendelijkheid, (visuele) communicatie en ouder-kindrelatie.

Het fonds zal uitsluitend financiële middelen faciliteren en geen werkzaamheden gericht op de begeleiding cq. uitvoering van het project.

Werkgebied

In principe moet het gaan om projecten binnen Nederland.

Voorwaarden

Bij de beoordeling of een project in aanmerking komt voor financiële ondersteuning door het fonds worden onderstaande uitgangspunten in de overweging meegenomen.

  • Projecten dienen een kwalitatief betere zorg voor kinderen als uitgangspunt te hebben
  • In principe moet het gaan om projecten in ziekenhuizen of medische instellingen in Nederland
  • Het project moet niet vanuit de normale middelen van het ziekenhuis/de instelling of gezondheidszorg kunnen worden gefinancierd
  • Er moet een goed inzicht zijn in de totale kosten en financieringswijze van het project (denk dus aan een begrotings- en dekkingsplan)
  • Het fonds moet in staat te worden gesteld de voortgang van het project en de besteding van de ter beschikking gestelde middelen te kunnen controleren

Aanvragen

Ga naar de subsidie.