Kunst, cultuur en media

Subsidie voor culturele ondernemers

Cultureel ondernemen - Retro - Rasta

Cultuur voedt niet alleen onze ziel, maar speelt ook een belangrijke rol in de educatieve ontwikkeling van de jeugd. Voor culturele ondernemers met een visie op het gebied van cultuureducatie biedt een nieuwe regeling nu de kans om innovatieve educatieve producten te ontwikkelen. Deze subsidie ondersteunt de ontwikkeling van vernieuwende cultuureducatieve producten die het onderwijscurriculum verrijken. In dit artikel vertellen we je meer over de mogelijkheden die deze subsidie biedt.

Unieke kans voor culturele ondernemers

Deze regeling is een unieke kans voor culturele ondernemers om, in samenwerking met één of meerdere scholen, aan de slag te gaan met het ontwikkelen of vernieuwen van cultuureducatieve producten.

Het gaat hierbij om producten die een concrete bijdrage leveren aan het cultuurcurriculum van scholen, zoals leskisten, lesbrieven, leerlijnen, en educatief materiaal.

Belangrijk is dat deze producten in cocreatie met de scholen tot stand komen, zodat ze naadloos aansluiten bij hun visie op cultuuronderwijs.

Subsidiebedragen

De subsidie varieert van minimaal €2.000 tot maximaal €5.500 per project, afhankelijk van de omvang en de aard van het project.

Deze financiële steun biedt culturele ondernemers de ruimte om hun ideeën daadwerkelijk tot uitvoering te brengen en een significante impact te maken op het cultuuronderwijs binnen de regio Groningen.

Wie komt in aanmerking?

De regeling op projecten in de regio Groningen, maar interessant aan deze regeling is dat de culturele ondernemer niet in Groningen gevestigd hoeft te zijn. Het is de projectlocatie die in Groningen moet liggen.

Dit opent de deur voor een breed scala aan creatievelingen uit heel Nederland die graag samenwerken met scholen in Groningen om het cultuuronderwijs te verrijken.

Of je nu in Maastricht woont of in Leeuwarden, zolang je project maar wordt uitgevoerd binnen de Groningse scholen, kun je aanspraak maken op deze subsidie.

Aanvraagprocedure

Voor de aanvraag van de subsidie is het essentieel een samenwerkingsovereenkomst met de deelnemende scholen te overleggen, evenals een gedetailleerde begroting en een plan van aanpak.

Het aanvragen verloopt online, waarbij het belangrijk is dat de vernieuwing en meerwaarde van het project duidelijk worden onderbouwd.

Meer informatie of deze subsidie aanvragen

Gerelateerde fondsen en subsidies