Maatschappij en samenleving

Subsidie voor maatschappelijke diensttijd nu beschikbaar

Maatschapplijke diensttijd - Jongere met oudere

Vanaf 1 februari 2024 kunnen maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, en gemeentes een subsidie aan te vragen die de ontwikkeling van jongeren centraal stelt. Het gaat hier om een subsidie voor een maatschappelijke diensttijd project. Hierbij moet het gaan om projecten die jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud de kans biedt om hun talenten te ontwikkelen, nieuwe mensen te ontmoeten buiten hun eigen leefwereld, en tegelijkertijd iets betekenisvols te doen voor de samenleving. Voor een tweejarig project ligt de subsidie tussen €240.000 en €3 miljoen, en voor een driejarig project tussen €360.000 en €4,5 miljoen, met een subsidie die maximaal 75% van de totale projectkosten dekt.

Waarom 

Het Maatschappelijke Diensttijd (MDT) project is een unieke gelegenheid voor jongeren om via maximaal 6 maanden durende trajecten waardevolle levenservaringen op te doen. Niet alleen draagt het bij aan persoonlijke groei, maar het versterkt ook het maatschappelijk bewustzijn en de sociale cohesie.

Voor wie

Deze subsidieronde richt zich op zowel nieuwe als bestaande MDT-organisaties die als penvoerder fungeren binnen een partnerschap. 
Voorbeelden van organisaties die deze subsidie kunnen aanvragen zijn bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen

De subsidie is een kans om financiering te ontvangen voor nieuwe MDT-projecten van 2 of 3 jaar, met een budget van maar liefst €150 miljoen.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie ondersteunt activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke impact volgens de principes ‘iets doen voor een ander’, ‘talentontwikkeling’ en ‘ontmoetingen’. Denk hierbij aan werving, intake en matching, begeleiding van jongeren, en de uitvoering van activiteiten binnen het MDT-traject.

Wat je verder moet weten over de subsidie

  • Aanvraagperiode: Je kunt je aanvraag indienen vanaf 1 februari tot en met 1 mei 2024.
  • Subsidiebedragen: Voor een tweejarig project ligt het bedrag tussen €240.000 en €3 miljoen, en voor een driejarig project tussen €360.000 en €4,5 miljoen, met een subsidie die maximaal 75% van de totale projectkosten dekt.
  • Cofinanciering: Belangrijk is dat de overige 25% via cofinanciering moet worden betaald.

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen