Maatschappij en samenleving

Subsidie voor onderzoek en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschreidend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag lijkt steeds meer voor te komen, of in ieder geval vaker gemeld te worden. Dit kan te maken hebben met een verhoogd bewustzijn en een grotere bereidheid om incidenten te rapporteren. Er is echter ook bewijs dat bepaalde vormen van grensoverschrijdend gedrag toenemen door de anonimiteit en het bereik van digitale platforms. Gelukkig is er nu een nieuwe subsidie beschikbaar voor projecten die seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld willen aanpakken door middel van wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte interventies.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag omvat een breed scala aan acties die de fysieke, emotionele of psychologische grenzen van een ander persoon schenden. Dit kan variëren van ongepaste opmerkingen en intimidatie tot fysieke aanranding en seksueel geweld. Het is belangrijk om te begrijpen dat grensoverschrijdend gedrag zowel online als offline kan plaatsvinden, en in zowel persoonlijke als professionele omgevingen voorkomt.

Subsidie voor onderzoek naar preventie van grensoverschrijdend gedrag

Er is nu een subsidie beschikbaar voor projecten die seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld willen aanpakken door middel van wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte interventies.

Deze subsidie is bedoeld om bestaande kennis te bundelen en nieuwe, effectieve strategieën te ontwikkelen om deze problematiek te voorkomen. Samenwerking tussen kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties is hierbij cruciaal om tot duurzame oplossingen te komen.

Voor maatschappelijke organisaties

Voor maatschappelijke organisaties biedt deze subsidie de mogelijkheid om samen te werken met onderzoekers om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. Enkele voordelen zijn:

 • Samen met wetenschappers kun je nieuwe interventies ontwikkelen die specifiek gericht zijn op je doelgroep.
 • Bestaande maatregelen kunnen geëvalueerd worden op hun effectiviteit, wat kan leiden tot verbeterde aanpakken en preventiestrategieën.
 • Onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden om bewustwordingscampagnes en educatieve programma's te ontwerpen die bijdragen aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

Voor onderzoekers

Onderzoekers kunnen dankzij deze subsidie:

 • Kennis uit verschillende sectoren integreren, zoals sport, media, cultuur, politiek, zorg en de academische wereld.
 • Onderzoek naar de effectiviteit van bestaande maatregelen en de ontwikkeling van nieuwe interventies initiëren
 • Aandacht besteden aan de verschillen tussen diverse groepen en hoe deze verschillen aangepakt kunnen worden.
 • De invloed van institutionele en maatschappelijke structuren op grensoverschrijdend gedrag analyseren en manieren vinden om deze structuren te veranderen.

Belangrijkste voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

 • Je moet de aanvraag indienen als een consortium, bestaande uit een hoofdaanvrager, mede-aanvragers en samenwerkingspartners.
 • De hoofdaanvrager moet verbonden zijn aan een kennisinstelling zoals een universiteit of een NWO- of KNAW-instituut.
 • Medeaanvragers kunnen zowel aan kennisinstellingen als aan maatschappelijke organisaties verbonden zijn.
 • Samenwerkingspartners moeten actief betrokken zijn bij de uitvoering van het project, maar kunnen geen subsidie voor salaris- of onderzoekskosten aanvragen.

Subsidiebedrag

Er is in totaal €2.858.000 beschikbaar. De maximale subsidie per project bedraagt €2.858.000.

Meer informatie of deze subsidie aanvragen