Subsidie voor snellere overgang naar duurzame energie

Je kunt nu subsidie aanvragen voor de projecten gericht op het versnellen van de energietransitie. Het moet gaan om een innovatief project met een versnelde uitrol van bestaande technieken.

Over de subsidie

Via deze nieuwe subsidieregeling kun je subsidie aanvragen voor innovatieve projecten gericht op het versnellen van de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie, met een versnelde uitrol van bestaande technieken. 

Subsidie

De subsidie bedraagt 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 125.000.

Voorwaarden

Uiteraard moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

 • Het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant
 • Het project is aantoonbaar gericht op het versnellen van de energietransitie, wat moet blijken uit o.a.:
  • Een versnelde uitrol van bestaande technieken
  • De innovativiteit van het project
 • Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met minimaal een andere partij
 • Het project is erop gericht resultaten en lessen uit het project te delen met derden blijkend uit een communicatieplan
 • Het project heeft een duurzaam effect op de energietransitie

Projectplan

Bij deze subsidieaanvraag is een projectplan vereist. Een projectplan geeft op een gestructureerde manier informatie over je project, waarbij in het geval van deze subsidie in ieder geval de onderstaande punten in je subsidieaanvraag naar voren moeten komen.

 • Een beschrijving van het project
 • Op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten
 • Een planning
 • Een sluitende en realistische begroting
 • Een communicatieplan

Aanvragen

Ga naar de subsidie

Andere subsidies en fondsen op het gebied van duurzame energie

Uiteraard zijn er nog meer subsidies en fondsen die o.a. financiële middelen beschikbaar stellen voor projecten op het gebied van duurzame energie.
Onderstaand een overzicht van een aantal van deze regelingen.

 • Subsidie elektrische autos

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De...

 • Subsidie duurzame economie en leefomgeving

  Subsidie voor bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gericht op het gezamenlijk uitvoeren van een aantal regionaal maatschappelijk relevante opgaven op het gebied van een...

 • Subsidie energie transitie

  Je kunt éénmalig subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan de energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame en/of groene energie. Interessant is...

 • Subsidie verbeteren advies over energiebesparing, energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie

  Subsidie voor gemeenten voor het professionaliseren van bestaande informatiepunten gericht op het informeren van bewoners over energiebesparing en energiebesparende maatregelen aan en opwekking van...

 • Lokale initiatieven energie

  Subsidie voor de planontwikkeling, voorbereiding en realisatie van een project van een lokaal energie-initiatief, gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of...

 • Toon meer resultaten