Maatschappij en samenleving

Subsidie voor wereldwijde hervorming van humanitaire projecten en vluchtelingenondersteuning

Vluchtelingen

In een wereld waarin de discussies over vluchtelingen vaak gepolariseerd en ongenuanceerd zijn, biedt een wereldwijde subsidie een verfrissend tegengeluid. Dit fonds, dat openstaat voor aanvragen van vluchtelingenorganisaties wereldwijd, is niet alleen een bron van financiële ondersteuning, maar ook een platform voor empowerment en creativiteit.

De visie en doelstellingen van het fonds

Het verstrekkende fonds streeft ernaar de deelname van vluchtelingen en staatlozen aan humanitaire projecten radicaal te hervormen.

Door hen centraal te stellen in het besluitvormingsproces, erkent het fonds hun vermogen om de behoeften te identificeren en innovatieve oplossingen te ontwerpen.

Dit initiatief benadrukt het belang van directe betrokkenheid en empowerment van de doelgroep, waardoor zij niet alleen ontvangers, maar ook leiders van verandering zijn.

Uitdagingen en kansen

Ondanks hun significante bijdragen aan de gemeenschap, vinden door vluchtelingen geleide organisaties vaak moeilijk toegang tot flexibele financiering en worden zij uitgesloten van bestaande netwerken van ondernemers en innovators. Dit fonds biedt daarom niet alleen financiële steun, maar ook mentorship en toegang tot cruciale kennis en middelen om hun impact te vergroten.

Wie kan er aanvragen en wat wordt rr geboden?

Het fonds staat open voor organisaties die worden geleid door personen die ervaring hebben met gedwongen verplaatsing - inclusief vluchtelingen, asielzoekers, intern ontheemden, en staatlozen.

Er is speciale aandacht voor organisaties geleid door vrouwen, LGBTIQ+ personen, mensen met een handicap, inheemse bevolkingsgroepen en andere ondervertegenwoordigde groepen.

Geselecteerde organisaties kunnen rekenen op tot $45.000 aan financiering om ideeën te testen en te implementeren.

Daarnaast ontvangen ze ondersteuning in programma- en projectmanagement, technische expertise en coaching, en de mogelijkheid tot peer-to-peer netwerken.

Innovatie en impact

Het fonds definieert innovatie breed; het gaat niet noodzakelijk om technologie, maar om het aanpakken van uitdagingen op nieuwe of onverkende manieren die waarde creëren voor gemeenschappen.

De projecten moeten wel een duidelijke impact hebben en bijdragen aan zowel de directe gemeenschap van de uitvoerende organisatie als aan de bredere humanitaire gemeenschap.

Aanvraagproces en criteria

Organisaties kunnen hun interesse kenbaar maken via een eenvoudige voorafgaande aanmelding, gevolgd door een uitgebreidere volledige aanvraag als ze worden geselecteerd.

De criteria voor selectie omvatten innovatie, impact, betrokkenheid, en de uitvoerbaarheid van het project.

Een uitnodiging tot dialoog en actie

Dit fonds nodigt vluchtelingenorganisaties uit om niet alleen aanvragers maar ook ontwerpers van hun toekomst te zijn.

Door hen de middelen te geven om eigen oplossingen te ontwikkelen, bevordert het fonds een meer inclusieve en effectieve aanpak van humanitaire hulp.

Meer informatie of deze subsidie online aanvragen