Innovatie en technologie

Subsidieoproep voor versterking positie chronisch zieken in gemeenschap

Handicap - Wijkzorg - Verpleging

De kracht van een zorgzame buurt staat centraal in de nieuwste thematische oproep, gericht op het versterken van de positie van mensen met chronische aandoeningen binnen hun lokale gemeenschap. Het initiatief, gepresenteerd door een toonaangevend innovatiefonds, nodigt je uit tot het indienen van voorstellen die bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen, ongeacht gezondheidsuitdagingen, actief kan deelnemen.

Waar gaat het om?

De subsidieoproep benadrukt het belang van onderlinge steun en de rol van buurtbewoners in het bieden van zorg en aandacht aan elkaar.

Het doel is om initiatieven te ondersteunen die uitgaan van de behoeften en dromen van mensen met chronische gezondheidsproblemen, waarbij de focus ligt op kwaliteit van leven en betekenisvolle interacties. Het stimuleert de vorming van coalities die gezamenlijk op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor het bevorderen van gezondheid als een brede, onderliggende waarde in de buurt.

Voor wie en wat 

De oproep is gericht op diverse partijen, waaronder gezondheidszorgaanbieders, sociaal ondernemers, welzijnsorganisaties, en ervaringsdeskundigen.

Gezocht worden inspirerende en praktische initiatieven die uitgaan van ervaringskunst en gericht zijn op co-creatie en samenwerking over de grenzen van traditionele sectoren heen.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal €110.000 per initiatief, verdeeld over twee fasen.

  • Eerste fase (ontwerpend onderzoek): €45.000
  • Tweede fase (concretisering): €65.000

Deadline

De deadline voor het indienen van voorstellen staat gepland voor 4 maart 2024, met een startdatum voor de geselecteerde initiatieven in mei 2024.

Meer informatie of deze subsidie aanvragen

Gerelateerde fondsen en subsidies