Twee miljoen subsidie voor maritieme innovatie - Subsidieregeling Maritieme Innovatie - SMI

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat stelt dit jaar in totaal twee miljoen euro subsidie beschikbaar voor maritieme innovatie. De subsidie is bedoeld om zeevaartondernemingen duurzamer, veiliger en logistiek efficiënter te laten werken.

Toepassing

De subsidie kan worden gebruikt om (experimenteel) onderzoek te laten doen naar innovatieve mogelijkheden voor de zeescheepvaart. Zo kan bijvoorbeeld subsidie worden aangevraagd voor projecten die leiden tot minder uitstoot (Nox, CO2 en PM10), brandstofbesparing, veiliger scheepvaart, en kostenbesparing door logistieke verbeteringen. Dit jaar kan voor het eerst subsidie worden aangevraagd voor onderzoeksprojecten voor beter nautisch onderwijs, door bijvoorbeeld meer mogelijkheden te creëren voor werkend leren.

Subsidiebudget

Voor kleine projecten (tot 50.000 euro) is een budget van vier ton beschikbaar. Grote projecten (vanaf 50.000 euro) komen in aanmerking voor in totaal1,6 miljoen euro subsidie.

Voor wie is deze subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd door zeescheepvaartondernemingen.