Maatschappij en samenleving

Unieke subsidiemogelijkheid voor sociale initiatieven

Eenzaamheid - Ouderen

In onze samenleving is eenzaamheid een groeiend en urgent probleem. Voor organisaties die zich inzetten om deze uitdaging aan te gaan, biedt een landelijk bekend fonds nu een unieke subsidiemogelijkheid. Wanneer je geïnteresseerd bent is het door de beperkte aanvraagperiode van slechts enkele weken zaak om snel te handelen.

Over de subsidie

Deze jaarlijkse subsidie is gericht op initiatieven binnen het sociale domein die streven naar een inclusieve en betrokken samenleving.

De subsidie erkent organisaties die uniek, creatief en betekenisvol zijn.

De winnaars ontvangen naast erkenning en publiciteit ook € 25.000.

Focus van dit jaar: bestrijding van eenzaamheid

Dit jaar ligt de focus op projecten die eenzaamheid actief bestrijden.

Het fonds is op zoek naar initiatieven die mensen helpen actiever deel te nemen aan de samenleving en hen hun eigen kracht laten ontdekken.

Potentiële projecten

Verschillende vormen van eenzaamheid, zoals sociaal, emotioneel en existentieel, vragen om diverse, creatieve benaderingen.

Hieronder hebben we alvast met je meegedacht over projecten die hieronder kunnen vallen.

  • Gemeenschapsruimten waarbij deelnemers zelf activiteiten organiseren en uitvoeren.
  • Interactieve projecten die verschillende generaties samenbrengen.
  • Initiatieven die de krachten van mensen met diverse achtergronden benutten.
  • Steungroepen voor mensen die een verlies hebben geleden.

Selectiecriteria

De selectieprocedure is veelzijdig en omvat een eerste beoordeling, online stemronde, een pitchdag en een jurybeslissing.

Projecten moeten in ieder geval aantonen dat ze effectief eenzaamheid verminderen en de actieve betrokkenheid van de doelgroep bevorderen. 

Maatschappelijke impact

De strijd tegen eenzaamheid is verbonden met thema's als geestelijke gezondheid, sociale integratie en intergenerationele solidariteit. Succesvolle projecten verbinden, activeren en inspireren mensen.

Winnaars van de subsidie worden ambassadeurs voor sociale inclusie en betrokkenheid. Hun succesverhalen kunnen anderen motiveren en gidsen bij het opzetten van soortgelijke initiatieven.

Korte aanvraagperiode

Wanneer je geïnteresseerd bent is het belangrijk om op korte termijn actie te ondernemen.
De aanvraagperiode loopt namelijk maar tot 23 februari.

Meer informatie of direct aanvragen

Gerelateerde fondsen en subsidies