Vernieuwde subsidieregeling voor journalistieke innovaties nog interessanter voor startups

Je kunt je nog tot 15 maart aanmelden voor de vernieuwde subsidieregeling voor journalistieke innovaties, die op een aantal punten opvallend gewijzigd is. In plaats van direct een aanvraag te doen voor subsidie kun je eerst verzoek doen om toegelaten te worden tot een begeleidingsprogramma. Wordt je toegelaten dan krijg je in diverse stappen begeleiding en steun op maat bij het ontwikkelen van je prototype of pilot. De steun kan bestaan uit subsidie, maar ook uit onderwijs of coaching. Per sprint van ongeveer een maand  beoordeelt het fonds welke ondersteuning je nodig hebt. Dit gebeurt op basis van je eigen voorstel, maar ook op basis van de feedback van de begeleiding. Dit jaar is er een budget beschikbaar van 750.000 euro. Na ruim zes maanden worden de eindresultaten gepresenteerd aan financiers, samenwerkingspartijen en publiek. Start ups kunnen hier verdere financiering vinden vanuit de markt, terwijl ondernemers vanuit bestaande mediapartijen hun ontwikkelingen delen ten behoeve van de sector.

Innovatieve oplossingen voor een probleem in de journalistiek

Het programma is bovenal gericht op de ontwikkeling van een innovatieve oplossing voor een probleem in de journalistiek.
De regeling is zoals al aangegeven behoorlijk vernieuwd, en bestaat nu uit een begeleidingsprogramma en hiermee samenhangende subsidieverstrekking.

Je kunt aan dit programma deelnemen als rechtspersoon, maar óók als privé persoon. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is weliswaar verplicht, maar pas zodra je bent toegelaten.

Door de wijzigingen is de regeling interessanter geworden voor innovatieve start ups die zich richten op de media en journalistiek.
Zo krijg je in het hele traject begeleiding door professionals en zal er per spint bekeken worden welke ondersteuning er nodig is. Dit kan dus per sprint van ongeveer een maand aangepast worden, waardoor het programma behoorlijk flexibel.

Voor start ups met verdere behoefte aan financiering en samenwerkingspartijen is het bovendien interessant dan ze hun project na zes maanden kunnen presenteren aan andere financiers, samenwerkingspartijen en publiek. 

Voorwaarden

We hebben hieronder de belangrijkste voorwaarden voor je samengevat, waaraan je project moet voldoen:

  • Journalistiek karakter
    Je project of start up heeft hebben betrekking op journalistieke producten of diensten, platforms om journalistieke producten of diensten te realiseren, of modellen om journalistieke producten of diensten te realiseren.
  • Innovatief karakter
    Het project of je start up brengt vernieuwing tot stand. De vernieuwing kan bestaan uit nieuwe activiteiten, nieuwe combinaties van bestaande activiteiten of nieuwe combinaties van nieuwe met bestaande activiteiten.

Subsidie

Het verstrekkende fonds stelt 750.000 euro beschikbaar, aan te vragen door alle teams gedurende het programma.  
Hierbij is het belangrijk om op te merken dat per sprint van een maand bekeken zal worden welke ondersteuning je ontvangt. Het kan dus zo zijn dat je de ene maand subsidie ontvangt, en de andere maand coaching. 

Verdere financiering

Na ruim zes maanden te hebben ontwikkeld binnen de programma worden de eindresultaten gepresenteerd aan financiers, samenwerkingspartijen en publiek. Hierbij hopen de start ups verdere financiering te vinden vanuit de markt, terwijl ondernemers vanuit bestaande mediapartijen hun ontwikkelingen delen ten behoeve van de sector.

Aanmelden

Je kunt je nog tot 15 maart a.s aanmelden