Vijf tips om je subsidieaanvraag te verbeteren

Wist je dat geografische spreiding een rol kan spelen bij de beoordeling van je subsidieaanvraag, net als een weging? En dat het aanvragen van subsidie buiten een aanvraagperiode kan leiden tot een afwijzing van je subsidieaanvraag. In dit artikel vijf tips om je subsidieaanvraag te verbeteren.

Het verschil tussen vergaderdatums en aanvraagperioden

Bij aanvraagprocedures kan er gewerkt worden met vergaderdatums en aanvraagperioden.
Toch is er een belangrijk verschil.

Vergaderdatums
Met name de (vermogens) fondsen werken wel met vergaderdatums. Ze stellen dan aan het begin van elk jaar de datums vast waarop het bestuur de aanvragen zal behandelen.
Het is hierbij niet ongebruikelijk dat er maar een paar vergaderdatums per jaar zijn, bijvoorbeeld elk kwartaal.
Het kan dus zijn dat je een paar maanden moet wachten op de behandeling van je aanvraag, afhankelijk hoe lang er zit tussen je aanvraag en de eerstkomende vergaderdatum.

Wanneer je een aanvraag doet ná een vergaderdatum is dit over het algemeen niet zo'n probleem. Je aanvraag zal dan worden doorgeschoven naar de volgende vergaderdatum. Ná deze vergaderdatum krijg je dan te horen of je subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Aanvraagperioden
Aanvraagperioden zijn andere koek.
Wanneer een verstrekker werkt met aanvraagperioden kun je alleen in deze specifieke periode een aanvraag indienen.
Deze aanvraagperiode kan een paar weken zijn, het hele jaar en alles wat ertussen zit.
Stuur je een aanvraag in ná de aanvraagperiode dan zal je aanvraag over het algemeen niet in behandeling worden genomen, en direct worden afgewezen.

Het is dus superbelangrijk dat je binnen de aanvraagperiode een aanvraag, wanneer er een aanvraagperiode van toepassing is.

Bij Fondswervingonline proberen we te voorkomen dat je een subsidie buiten een aanvraagperiode gaat aanvragen. Zo vermelden we in een apart blokje zoveel mogelijk de aanvraagperiode.
Bovendien zal het in toenemende mate niet mogelijk zijn via Fondswervingonline een aanvraag in te dienen, als deze buiten de aanvraagperiode valt.

Spreiding over het land

Iets wat je wellicht niet wist, maar wel handig is om te weten. 

Met name bij een aantal grotere fondsen is de geografische spreiding van te verstrekken subsidies een overwegingspunt.

Het kan dus zijn dat je de pech hebt dat je aanvraag wordt afgewezen omdat je in een provincie bent gevestigd die al voorzien is. 
Natuurlijk kan het ook de andere kant op werken. 

Ben je in de gelukkige omstandigheid dat je een project op meerdere locaties kunt uitvoeren dan kan dus het verstandig zijn om hiernaar te informeren bij de verstrekker. Je kunt dan je aanvraag positioneren in de regio waar de verstrekker ruimte heeft voor aanvragen.

Diversiteit

Aandacht voor verschil in leeftijd, huidskleur, en minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond worden steeds belangrijker bij de beoordeling van aanvragen, zeker als het gaat om cultuur, onderwijs, maatschappelijke activiteiten en zorg en welzijn.

Wees je hiervan dus bewust en probeer na te denken over het thema diversiteit. 
Er kan niet altijd diversiteit worden toegepast binnen een project, maar je kunt wel in je projectplan laten zien dat je over zulke zaken nadenkt.

Weging

Wees je ervan bewust dat met name bij grotere aanvragen en bij grotere verstrekkers je aanvraag beoordeeld kan worden op "wegingscriteria" of "kwaliteitscritera".

Voorbeeld weging
Een fonds geeft tien punten waar je aanvraag aan moet voldoen. Bij elke voorwaarde kan een aantal punten behaald kan worden, afhankelijk hoe goed je aan de voorwaarde voldoet.
De aanvragers met de meeste punten worden vervolgens het eerste gehonoreerd.

Wanneer de wegingscriteria bekend zijn zal Fondswervingonline deze altijd publiceren. 
Probeer bij elke aanvraag die je doet hierop te anticiperen door jezelf de vraag te stellen hoe je zo optimaal mogelijk aan alle voorwaarden kunt voldoen. Hoe kun je nét nog iets beter aan alle voorwaarden voldoen en hoe kun je dit communiceren, bijvoorbeeld via je projectplan. Hoe kun jij hét verschil maken?

Projectplan

We kunnen het niet hard genoeg van de daken schreeuwen: gebruik een projectplan voor elke aanvraag!
De tijd dat "veredelde bedelbrieven" werden gehonoreerd is echt definitief voorbij. Natuurlijk is jouw project noodzakelijk of zinvol, maar dat zijn vele andere projecten ook.

Bij Fondswervingonline weten we dat de effectiviteit van aanvragen aanzienlijk hoger ligt als je bij een aanvraag gebruik maakt van een projectplan.
Bovendien stellen steeds meer fondsen en subsidieverstrekkers een projectplan als vereiste, of waarderen ze het op zijn minst.

Een projectplan maken doe je niet alleen voor de subsidieverstrekker of het fonds, maar zeker ook voor jezelf. Het komt namelijk ook de kwaliteit en continuïteit van je project en organisatie ten goede.

Nu weet ik uit ervaring dat niet iedereen goed kan schrijven. Ik ken tal van fondsenwervers die zeer bedreven zijn in persoonlijke contacten en het bedenken en uitvoeren van projecten, maar rode vlekken in hun nek krijgen van de stress bij de gedachte dat ze een projectplan moeten schrijven.

Bij Fondswervingonline is het daarom sinds een tijdje mogelijk om voor elke subsidie of fonds stapsgewijs een aanvraag aan te maken, inclusief een professioneel projectplan, sjablonen voor een begroting en dekkingsplan en een voorgeadresseerde brief. Ook zonder skills op het gebied van schrijven is het dus mogelijk een professionele aanvraag in te dienen.

De verstrekker wil duidelijkheid over zaken als de uitvoerbaarheid van je project, het beoogde resultaat en de continuïteit van je organisatie en project.  Met je projectplan kun je deze duidelijkheid geven, maak hier dus gebruik van!

Direct aan de slag met het aanvragen van subsidies

Wil je direct aan de slag met het aanvragen van subsidie? Onderstaand alvast een actueel overzicht.

 • Subsidie voor kansarme kinderen, vooral gericht op deelname aan culturele activiteiten

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in binnen en buitenland voor kinderen die opgroeien in (kans)arme situaties om hun de kans te bieden deel te nemen aan activiteiten die hun...

 • Subsidie voor projecten op het terrein van kunsten en wetenschap

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van kunst en wetenschap met een doelbewuste multidisciplinaire aanpak. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar....

 • Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland

  Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud. Het bedrag van de donatie ligt in de orde van € 1.500 – € 5.000. Je kunt de subsidie online...

 • Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare ouderen

  Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van een breed scala aan projecten, die zich primair richten op het welbevinden van kwetsbare ouderen. Het afgelopen jaar waren er 231 aanvragen...

 • Subsidie voor jeugdverlening

  Subsidie voor organisaties die zichbezig houden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zijn van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning...

 • Toon meer resultaten