Kunst, cultuur en media

Zo maak je binnen het sociaal domein impact met subsidie voor kwetsbare groepen

Workshop - Creatief - Schilderen - Cultuurparticipatie

De samenleving verandert voortdurend en dat heeft invloed op ons welzijn. Steeds meer mensen worstelen bijvoorbeeld armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting en de sociale en economische ongelijkheid neemt zichtbaar toe. Wanneer je als organisatie of professional actief bent in het sociaal domein heb je een unieke kans om een positieve verandering teweeg te brengen. Er is namelijk pas geleden een subsidieregeling geopend die gericht is op het toegankelijk maken van cultuurparticipatie voor mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Door middel van culturele activiteiten kun je niet alleen hun mentale welzijn verbeteren, maar ook hun veerkracht en sociale cohesie bevorderen. In dit artikel geven vertellen we je wat deze subsidie voor jou en je doelgroep of cliënten kan betekenen. Maar we denken ook met je mee over impactvolle projecten die je met deze subsidie kunt realiseren.

Mensen bij elkaar brengen, hun horizon verbreden en hun persoonlijke ontwikkeling stimuleren

Jij komt dagelijks in aanraking met mensen die worstelen met armoede, werkloosheid en sociale uitsluiting.

Deze subsidie biedt jou de mogelijkheid om deze kwetsbare groepen op een creatieve manier te ondersteunen.

Cultuur kan namelijk een krachtig middel zijn om mensen bij elkaar te brengen, hun horizon te verbreden en hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.

Wanneer je bijvoorbeeld werkzaam bent bij een wijkcentrum zou je samen met een lokale theatergroep workshops kunnen organiseren waarin buurtbewoners hun verhalen kunnen delen en verbeelden.

8% van de Nederlandse bevolking leeft onder de armoedegrens

In Nederland leven honderdduizenden mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie.

Volgens het  CBS leeft ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking onder de armoedegrens, waarbij je je kunt afvragen of de verborgen armoede ook in deze cijfers verwerkt is.

Dit betekent dat er een aanzienlijke groep is die baat kan hebben bij initiatieven die hun welzijn en sociale veerkracht bevorderen.

Jij kan, met behulp van deze subsidie, een waardevolle rol in het bereiken van deze groepen en het bieden van de juiste ondersteuning.

Wat deze subsidie voor je kan betekenen als professional in het sociaal domein

Met deze subsidie kun je twee soorten aanvragen doen:

De eerste is een verkenning van de wijk of buurt, waarvoor je maximaal € 10.000 kunt ontvangen.
De tweede optie is een projectsubsidie voor culturele activiteiten, waarbij je tot € 25.000 kunt krijgen.

Verkenning van de wijk of buurt

Deze verkenning is bedoeld om een goed begrip te krijgen van de culturele behoeften en mogelijkheden in een specifieke wijk of buurt.

Dit kun je bijvoorbeeld doen door het organiseren van focusgroepen, interviews met sleutelfiguren in de gemeenschap, en pilotactiviteiten die de interesse en betrokkenheid van de bewoners peilen.
Hierna kun je samen met een culturele instelling onderzoeken welke culturele activiteiten het beste aansluiten bij de behoeften van de wijkbewoners en hoe deze activiteiten structureel kunnen worden ingebed.

Projectsubsidie voor culturele activiteiten

Met deze subsidie kun je concrete culturele projecten opzetten die mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie actief betrekken.

Zo zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan kunstworkshops, maar ook aan erfgoedprojecten en muziek- en theatervoorstellingen.

Het uiteindelijke doel is om drempels voor cultuurparticipatie te verlagen én de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de deelnemers te bevorderen.

Zo zou je bijvoorbeeld kunnen samenwerken met een lokale kunstschool om wekelijkse creatieve sessies te organiseren voor jongeren uit kwetsbare gezinnen.

Een aantal voorbeelden

We willen niks liever dan je te inspireren, zodat zoveel mogelijk projecten echte impact maken en op een positieve manier bijdragen aan het verminderen van de sociale en economische ongelijkheid.

We geven je daarom hieronder een paar voorbeelden van de toepassingsmogelijkheden van deze subsidie, zodat je wellicht gemotiveerd raakt om een zinvol project op te zetten met behulp van deze subsidie.

Creatieve ontmoetingsplekken

Stel je bent werkzaam bij een buurthuis. Jouw buurthuis kan samen met een lokale kunstenaar een reeks kunstzinnige ontmoetingsavonden organiseren waar buurtbewoners samen kunnen schilderen, beeldhouwen of muziek maken.

Deze avonden bieden niet alleen een creatieve uitlaatklep, maar ook een kans voor sociale interactie en netwerken.

Het grote theater voor verandering

Stek je bent werkzaam bij een welzijnsorganisatie. Jouw welzijnsorganisatie kan dan samenwerken met een theatergezelschap om een participatief theaterproject op te zetten.

Hierin kunnen deelnemers hun eigen verhalen en ervaringen inbrengen, die vervolgens in een voorstelling worden verwerkt.

Dit kan helpen om de stem van de buurtbewoners te laten horen en hun zelfvertrouwen te vergroten.

Ouderen hun levenservaring laten delen

Je zou kunnen gaan samenwerken met een erfgoedorganisatie en samen een project starten waarin ouderen hun levensverhalen delen, deze verhalen te documenteren en hierna te presenteren in een lokale tentoonstelling.

Dit bevordert niet alleen de verbinding tussen generaties, maar draagt ook bij aan het behoud van lokaal erfgoed.

Hoe aanvragen en meedoen

Je kunt deze subsidie van 4 juni 2024 tot en met 30 september 2024 online aanvragen.

Hierbij is het belangrijk om samen te werken met minimaal één andere partij uit een ander domein. Dus wanneer je actief bent in het sociaal domein, kun je de aanvraag bijvoorbeeld indienen samen met een culturele professional.

Zorg er hierbij voor dat je de betrokkenheid van de doelgroep duidelijk benadrukt in je aanvraag.

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen