Arbeid en werkgelegenheid

Zo vraag je subsidie aan bij een van 's werelds grootste fondsen

Wist je dat sommige grote internationale bedrijven een fonds hebben opgericht om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke initiatieven over de hele wereld? We hebben het dan niet over imagogedreven bedrijfsfondsen, maar over fondsen die daadwerkelijke impact willen creëeren, soms al tientallen jaren bestaan en in sommige gevallen al meer dan 1 miljard doller hebben geschonken aan goede doelen over de hele wereld. Omdat we je willen helpen impact te maken met je organisatie of project nemen we je mee in de wereld van de grote internationaal opererende fondsen. Want zeg nu zelf: hoe cool is het als je dankzij zo'n fonds bijvoorbeeld een project weet te realiseren waarmee vrouwen in ontwikkelingslanden de kans krijgen via e-commerce zaken te doen over de hele wereld?  Vandaag trappen we af met een eerste artikel hierover.

1% van het bedrijfsresultaat voor goede doelen

Het is een wereld op zich, de wereld van de fondsen die zijn opgericht om "goed te doen". Zo zijn er voorbeelden van bedrijfsfondsen die uit het oogpunt van imago worden opgericht, of die na een enthousiaste start na een jaar ernstig liggen te verstoffen en waar nooit echt is nagedacht over de wat men wil bereiken. 

Maar wat nu als een internationaal bedrijf zich al meer dan dertig jaar sterk maakt voor ondersteuning van maatschappelijk gedreven projecten. En wat nu als men jaarlijks structureel 1% van een gigantische omzet overmaakt naar hun fonds? Welke gigantische impact heeft dit op het werk van meer dan 2.400 maatschappelijke organisaties en de samenleving wereldwijd?

Vrouwen met een klein bedrijf in ontwikkelingslanden de kans geven te starten met e-commerce

Ja, als je als fonds in staat bent om in meer dan dertig jaar in totaal meer dan 1 miljard dollar te schenken aan goede doelen help je om daadwerkelijke impact te maken op de samenleving en kun je hele coole dingen helpen te financieren. 

Want zeg nu zelf: hoe cool is het als je subsidie verstrekt aan een project waarmee vrouwen met een klein bedrijf in ontwikkelingslanden de kregen krijgen hun activiteiten via e-commerce-kanalen uit te breiden over de hele wereld?

Onder de brede verzamelnaam "duurzame gemeenschapsinitiatieven" verstrekt het fonds subsidie voor projecten over de hele wereld. Gemeenschappelijk kenmerk van de ondersteunde projecten is dat ze bijdragen aan een betere gedeelde toekomst voor mensen, de maatschappij en onze planeet.

We geven je onderstaand een globaal overzicht van projecten die in het verleden subsidie hebben ontvangen. Uiteraard is dit niet een volledig overzicht want alleen al afgelopen jaar hebben 294 organisaties in 129 landen en gebieden subsidie ontvangen.
Het volledige overzicht kun je hier vinden.

Economische ontwikkeling

 • Verbeteren ondernemersvaardigheden van millenial-ondernemers 

Educatie

 • Mentor- en onderwijsondersteunende diensten om het onderwijs van achtergestelde groepen te verbeteren

Empowerment vrouwen

 • Coaching, bedrijfsondersteuning en digitale leermiddelen voor vrouwelijke ondernemers
 • Vrouwen in plattelandsdorpen in achtergebleven regio's konden ondernemer worden om hun economische en milieusituatie te verbeteren met behulp van groene technologieën
 • Ondersteuning van financieel leiderschap en training in onderhandelingsvaardigheden op het werk voor vrouwen, om het verschil in beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te helpen dichten (gender gap)
 • 140 vrouwen konden een bedrijf starten in de recyclingindustrie
 • Empowermentprogramma voor vrouwen om het inkomen en de werkgelegenheid voor 900 arme vrouwen te vergroten door de productiviteit en de algemene inzetbaarheid in de toeristische sector te verbeteren
 • Opleiding en ondersteuning aan 600 werkloze vrouwen  om de kennis, vaardigheden en middelen te ontwikkelen om ondernemers te worden
 • 2500 vrouwen met een klein bedrijf in drie regio's bij Jakarta kregen de kans om hun activiteiten via e-commerce-kanalen uit te breiden

Humanitaire- en noodhulp

 • Noodhulp, inclusief onderdak, voedsel en comfort, aan gebieden die getroffen zijn door een natuurramp
 • Pre-rampen en noodhulp ondersteuning die zorgt voor een snelle en efficiënte reactie op rampen en natuurgeweld

Jongeren

 • Kunstgericht zelfmoordpreventieprogramma voor studenten van 13-18 jaar, gericht op  stijgende zelfmoordcijfers in deze leeftijdsgroep
 • Zomerstageprogramma, dat 25 studenten met een handicap stages op hoog niveau biedt met leden van het Congres, federale agentschappen en non-profitorganisaties in de Verenigde Staten
 • Programma om de jeugdwerkloosheid te verminderen door instructies te geven over de vaardigheden die nodig zijn om ondernemer te worden
 • Opstart van een jongerencentrum om niet-gewelddadige jeugdige delinquenten te behoeden (verder)met het jeugdrechtsysteem in aanraking te komen
 • Antipestprogramma om pestgedrag op basisscholen en middelbare scholen aan te pakken
 • Mentorprogramma voor loopbaantrajecten voor jongeren van 16-24 jaar die niet werken of naar school gaan
 • Opleiding, ontwikkeling en empowerment van jonge leiders om het algemeen welzijn van hun gemeenschappen te verbeteren

Natuur en milieu

 • Duurzaam behoud van natuurlijke bossen en waterbronnen in beschermde gebieden
 • Herstel van 818 hectare bos, inclusief de aanplant van meer dan 286.000 bomen
 • Educatieve en bewustmakingsinspanningen om afval in zee aan te pakken
 • Programma's voor milieueducatie en openluchtrecreatie voor  studenten uit achtergestelde gemeenschappen
 • Saneringsinspanningen in zeereservaten en beschermde kustgebieden
 • Studenten en onderzoeksprojecten om het bewustzijn van het probleem van afval in zee te vergroten
 • Inzameling en classificatie van afval in zee 

Onderwijs

 • Beurs voor 36 studenten die als eerst van hun familie naar de universiteit gaan
 • Fellowship-programma dat studenten twee beurzen van negen maanden biedt

Recycling

 • Recyclinginspanningen in Afrika door gezinnen toe te staan schoolgeld te betalen met recyclebare materialen
 • Schoonmaakacties, recycling en bewustmakingsinspanningen
 • Plaatsing van recyclingbakken in parken

Samenleving

 • Mentorprogramma om veteranen en actieve militaire echtgenoten in contact te brengen met professionals van topbedrijven en geselecteerde universiteiten om te helpen bij het loopbaanovergangsproces
 • Programma om mensen met een verstandelijke handicap in staat te stellen hun zelfvertrouwen te vergroten, hen te helpen relaties aan te gaan en hun toegang tot hoger onderwijs en werk te verbeteren
 • Ondersteuning voedselbanken
 • Overgang van dakloosheid naar zelfvoorziening door middle van beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling
 • Programma's om kinderen en volwassenen met het syndroom van Down te helpen onafhankelijk te worden met behulp van bewezen educatieve en therapeutische technieken

Water en toegang tot water

 • Herinstallatie van een wateropslagtank en de installatie van vier waterpompen om de irrigatie van 250 extra hectare land in Galahitiyagama, Sri Lanka mogelijk te maken. Het programma zorgt ervoor dat vrouwelijke boeren en gezinshoofden in het project worden benadrukt
 • 850 huizen in satellietdorpen van Beni Suef, Egypte zijn voorzien van veilige waterverbindingen

Betere gedeelde toekomst

Het fonds neemt veel soorten aanvragen ter overweging. Gemeenschappelijk kenmerk van de ondersteunde projecten is dat het erom gaat om samen te werken om een betere gedeelde toekomst te creëren voor mensen, gemeenschappen en onze planeet. Bovenstaande overzicht en de bijlage van de ondersteunde projecten geeft je een goede indicatie.

Restricties

Onderstaande organisaties en activiteiten komen over het algemeen niet voor ondersteuning in aanmerking:

 • Individuen
 • Organisaties die discrimineren op basis van ras, huidskleur, geslacht, genderidentiteit en / of expressie, religie, seksuele geaardheid, nationaliteit, leeftijd of handicap
 • Religieuze activiteiten
 • Politieke, wetgevende of lobbyorganisaties
 • Programma's die sterk gericht zijn op voeding, gewichtsverlies en / of lichaamsbeweging
 • Film-, film- of televisiedocumentaires
 • Website-ontwikkeling
 • Concerten of andere entertainmentevenementen
 • Schoonheidswedstrijden, modeshows of haarshows
 • Lokale sporten of atletiek teams
 • Reizen of georganiseerde excursies
 • Familie-reünies
 • In de VS gevestigde lokale scholen, waaronder handvestscholen, kleuterscholen, basisscholen, middelbare scholen of middelbare scholen
 • VS -gebaseerde organisaties die geen belastingvrije status hebben op grond van Sectie 501 (c) (3) van de Amerikaanse Internal Revenue Service Code (IRS)
 • Buiten de VS gevestigde organisaties die geen liefdadigheidsstatus hebben volgens de wetten en bepalingen van hun respectievelijke regering

Subsidie

Het afgelopen jaar heeft het fonds bijna 77 miljoen euro subsidie verstrekt aan 294 organisaties in 129 landen en gebieden.
In totaal heeft het fonds in meer dan 30 jaar ruim 1 miljard dollar geschonken aan goede doelen en maatschappelijke organisaties en projecten.

Zelf subsidie aanvragen voor je project

Het goede nieuws is dat je ook vanuit Nederland subsidie kunt aanvragen voor je organisatie of project, mits deze raakvlakken heeft met bovenstaande omschrijving.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat je als aanvrager een niet commerciële rechtspersoon bent, bijvoorbeeld een stichting of vereniging. Een ANBI status is overigens ook welkom.

Meer informatie, of een subsidieaanvraag voorbereiden.