Prijzen

62 resultaten gevonden

 1. Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Prijs en beurzen voor wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek

  Jaarlijkse prijs voor wetenschappelijk onderzoek, dat heeft geresulteerd in een proefschrift op het gebied van de oogheelkunde. Aan de prijs is een geldbedrag van maximaal € 10.000 verbonden. Het...

 2. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor maatschappelijke initiatieven gericht op de onderkant van de samenleving

  Prijs voor personen, groepen personen of rechtspersonen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappelijke onderkant van de samenleving. De jury selecteert vijf genomineerden, die elk € 1...

 3. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen,
  Prijzen

  Subsidie voor Japanse schone en toegepaste kunsten

  Fonds opgericht met als doel de studie van de Japanse beeldende en toegepaste kunsten te bevorderen en toegankelijk te maken, onder andere door het verlenen van financiële steun aan jonge...

 4. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor jong journalistiek prestatietalent

  Prijs voor jong/aankomend journalistiek presentatietalent in Nederland op het gebied van effectief taalgebruik en communicatie via de audiovisuele elektronische media. Kandidaten dienen werkzaam te...

 5. Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor onderzoek gericht op mensen met een verstandelijke beperking

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten, zowel fundamenteel als toegepast, gericht op zorg aan personen met een verstandelijke beperking. Ook de (aanvullende) bekostiging van publicaties en/of...

 6. Prijzen

  Prijs onderzoek orthopedie

  Prijs van € 7.500 euro voor een al of niet klinisch, wetenschapper in of rond de orthopedie, die een bijzondere onderzoekslijn ontwikkelde. Je kunt je als kandidaat aanmelden per e-mail. Toepassing...

 7. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor maatschappelijk werk

  Stimuleringsprijs voor Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties die zich op bijzondere wijze onderscheiden met innovatieve ideeën en projecten binnen de sector zorg en welzijn. Je project is...

 8. Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

  Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek...

 9. Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in Flevoland, gericht op cultuur en natuur

  Financiële ondersteuning voor projecten op het gebied van beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur in de provincie...

 10. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat

  Prijs van € 5.000,- voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding...