Prijzen

55 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor onderzoek gericht op mensen met een verstandelijke beperking

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten, zowel fundamenteel als toegepast, gericht op zorg aan personen met een verstandelijke beperking. Ook de (aanvullende) bekostiging van publicaties en/of...

 2. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor maatschappelijk werk

  Stimuleringsprijs voor Utrechtse sociale en maatschappelijke organisaties die zich op bijzondere wijze onderscheiden met innovatieve ideeën en projecten binnen de sector zorg en welzijn. Je project is...

 3. Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

  Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek...

 4. Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor bevordering van de cultureel en het klimaat in Nederland

  Financiële ondersteuning van instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland in het algemeen en Friesland in het bijzonder. Per jaar is er zo'n €325.000 euro...

 5. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat

  Prijs van € 5.000,- voor een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding...

 6. Subsidies,
  Prijzen

  Subsidie voor innovatieve taalprojecten

  Europese prijs voor innovatieve en internationaal georiënteerde taalprojecten die gericht zijn op verbetering van het talenonderwijs. De prijs is beschikbaar voor een grote groep organisaties. Zo...

 7. Prijzen

  Prijs voor hedendaagse kunstenaars

  Prijs voor een hedendaagse kunstenaar die in zijn of haar werk het beste de huidige tijdgeest weet vast te leggen voor latere generaties. De prijs geeft de winnende kunstenaar een uniek podium in de...

 8. Fondsen,
  Prijzen

  Prijs voor schrijvers uit alle disciplines van de kunst en de wetenschap

  Ondersteuning van denkers, schrijvers en journalisten die bijdragen aan een levendig en uitdagend openbaar debat over de podiumkunsten. Deelname staat open voor schrijvers uit alle disciplines van de...

 9. Prijzen

  Prijs voor hedendaagse vrouwelijke beeldende kunstenaars

  Tweejaarlijkse beeldende kunstprijs voor hedendaagse vrouwelijke kunstenaars die al wat verder in hun carrière staan. De prijs bestaat uit een geldprijs voor de kunstenaar ter hoogte van €75.000 en...

 10. Fondsen,
  Prijzen

  Studiebeurs en prijs medisch gebied

  Het bevorderen van wetenschappelijk werk op medisch gebied door het jaarlijks beschikbaar stellen van een geld bedrag. Het jaarlijkse prijzengeld bedraagt ca. € 6.000. je kunt je beurs online...